Trang chủ Huyền Huyễn Chư Thiên Lữ Nhân

Chư Thiên Lữ Nhân - 诸天旅人

Lộc Thực Bình Đang ra Huyền Huyễn

Hành tẩu tại mỗi một cái thế giới, chỉ vì rời đi về sau,...

14 Yêu thích| 28494Lượt xem| 27 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

3.8

5

14đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Hành tẩu tại mỗi một cái thế giới, chỉ vì rời đi về sau, Chư Thiên Vạn Giới tận tụng liên quan tới ta truyền thuyết.

Cảnh giới: Bí Tàng Đại Cảnh (Hình Tàng - Thức Tàng - Thai Tàng) --> Thiên Cương Đại Cảnh --> Ma Kha Đại Cảnh--> Bất Tử Đại Cảnh--> Tạo Hóa Đại Cảnh

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn