Trang chủ Huyền Huyễn Xoát Tân Dị Giới

Xoát Tân Dị Giới

Thái Điểu Dã Truy Cầu Đã hoàn thành Huyền Huyễn

Tu luyện không nhanh? Đừng hoảng hốt, cho ngươi một quyển (...

0 Yêu thích| 31410Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Tu luyện không nhanh? Đừng hoảng hốt, cho ngươi một quyển ( cực tốc miếng vá ), tốc độ để ngươi sảng khoái đến bạo!

Không cách nào tu luyện? Đừng sợ, đến một quyển (bug miếng vá ), thần mã công pháp đều tự phù vân!

Công pháp quá già cần cải tiến? Chậm đã, đến một quyển ( phiên bản chương mới miếng vá ), phiên bản ở tay, thiên hạ ta có!

Thân thể cái kia cái gì có vấn đề? Cạc cạc, đến một quyển ( bệnh độc chữa trị miếng vá ), lăn lộn đi, ngưu Bảo Bảo. . .

Từ khi có miếng vá sinh thành tài, tất cả, đều không là vấn đề!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn