Trang chủ Khoa Huyễn Chủ Giác Liệp Sát Giả

Chủ Giác Liệp Sát Giả - 主角猎杀者

Dã Sơn Hắc Trư Đang ra Khoa Huyễn

"Nhân vật chính, chỉ là ta con mồi! Hoàn thành Toái Hoàn nhiệm...

2 Yêu thích| 78399Lượt xem| 37 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

3.2

5

6đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

"Nhân vật chính, chỉ là ta con mồi!

Hoàn thành Toái Hoàn nhiệm vụ, nát tan nhân vật chính vầng sáng, nhân vật chính số mệnh là của ta, võ công là của ta, mỹ nữ, đều là ta!

Ai nói điểu tia bia đỡ đạn mệnh, trời sinh ta tài tất hữu dụng.

Kiệt ngạo một săn bắn nhân vật chính nát tan, tuyệt cảnh ôm đồm mỹ duy ta về.

Lâm Thanh, ủng có không gian duy nhất thuộc tính ( Kiệt Ngao Kiêu Kính ), thần vua hố:

1. Tiến vào nội dung vở kịch tất định là người A qua đường, điểu tia, bia đỡ đạn, hết sức xui xẻo, số mệnh vì là phụ

2. Chuyên trách nhân vật chính chi địch, kiêm chức nữ chủ bị thai, tự động kéo nhân vật chính cừu hận, mà lại không thể cải thiện.

3. Mỗi cái thế giới ba cái Toái Hoàn nhiệm vụ, xong không được xoá bỏ.

Thần phúc lợi: Độc có năng lực ( Toái Hoàn ), hoàn thành ba cái Toái Hoàn nhiệm vụ, liền có thể triệt để đánh nát nhân vật chính vầng sáng, hấp thu ( số mệnh trị ), hối đoái skill, cướp giật vai nữ chính.

Đã có ( cấp thần phản phái ) ( vô hạn vẻ đẹp kịch không gian ) hai bản tinh phẩm vô hạn lưu tác phẩm, xin mọi người yên tâm thu gom, hội viên click, đề cử cùng đặt mua!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

0 Kenzzj NguyenBá Tánh Bình Dân

khá tốt, thêm chức năng offline nữa là ngang với wattpad.

Jul 07, 2016 07:03 pm

Thêm đánh giá

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn