danhkolai

Bá Tánh Bình Dân

 • Số truyện

  1
 • Số chương

  0
 • Tháng này

  0
 • Võ Hiệp Chi Phụ

  Phạm Thuyết|Đô Thị|Đã hoàn thành|759 chương

  Bắc phiêu văn nghệ hỗn tử Đặng Tranh trùng sinh , lại phát hiện thân ở địa cầu tương tự song song thế giới, trong đầu mang theo search engine không nói, bản thân vẫn...

  Cập nhật: 2017-12-06 21:03:00