Trang chủ Tiên Hiệp Yêu Ma Tự Dưỡng Trường

Yêu Ma Tự Dưỡng Trường - 妖魔饲养场

Lý Thần Hi Đang ra Tiên Hiệp

Làm Lý Vân giáng lâm thế giới này thời điểm, tất cả mọi...

12 Yêu thích| 13363Lượt xem| 17 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Làm Lý Vân giáng lâm thế giới này thời điểm, tất cả mọi người đối với hắn tràn đầy ác ý.

Tính danh: Lý Vân

Công pháp: Phục hổ côn pháp (chưa nhập môn)

Sửa chữa / tiến hóa

Tâm tình tiêu cực: 0

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn