Trang chủ Võ Hiệp Xuyên Việt Tầm Tiên Đạo Nhân

Xuyên Việt Tầm Tiên Đạo Nhân - 穿越寻仙的道人

Ly Trần Đạo Nhân Đang ra Võ Hiệp

Thể kỷ XXI đạo gia đệ tử Tần Ngọc Minh, ngẫu nhiên đạt...

2 Yêu thích| 18426Lượt xem| 28 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

3.7

5

3đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Thể kỷ XXI đạo gia đệ tử Tần Ngọc Minh, ngẫu nhiên đạt được hồng hoang dị bảo —— thế giới châu, xuyên qua chư thiên, tìm kiếm đạo pháp chân truyền, chỉ vì chứng đạo thành tiên, tiêu dao trường sinh.

Ỷ thiên bên trong, tập Cửu Dương, luyện càn khôn, ai sinh dân nhiều gian khó, đoạt Đồ Long đao, Ỷ Thiên kiếm, đến Vũ Mục di thư, cứu vớt muôn dân, phá toái hư không.

. . .

Tru Tiên bên trong, bất ngờ bị Thanh Vân thu về môn hạ, tiến vào Đại Trúc phong, từng bước bộc lộ tài năng, vô ý cuốn vào chính ma khoáng thế đại chiến, sau tại liên tiếp khiêu chiến bên trong, phá Thượng Thanh, đạp Ngọc Hư, tiến vào Thái Thanh, phá toái hư không, chứng đạo thành tiên.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn