Trang chủ Võ Hiệp Xuyên Việt Chi Chủ Giác Hệ Thống

Xuyên Việt Chi Chủ Giác Hệ Thống - 越之主角系统

Nghịch Thủy Chi Diệp Đã hoàn thành Võ Hiệp

Đại giả tự đại, không hơn được nữa ta tâm! Ta tự Quỷ...

7 Yêu thích| 224436Lượt xem| 120 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

4đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Đại giả tự đại, không hơn được nữa ta tâm!

Ta tự Quỷ Phủ Thần Công, đứt ngươi tiên phong đạo cốt!

Mang theo hệ thống xuyên qua võ hiệp tiên hiệp thế giới, hồng trần luyện tâm, võ đạo vô cực

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn