Trọng Chú Vu Sư

Chương 17 : Lần nữa nghiên cứu hệ thống

Người đăng: Lãng Khách Ảo

Ngày đăng: 20:24 08-05-2019

Xem một phen nhiệm vụ tin tức, lật ra một lần APP, Lưu Duy liền nhàm chán tắt máy. Bắt đầu lần nữa nghiên cứu cái này phân hồn khóa lại hệ thống. Nó giống như lại có hành động. Đổi thời gian trình tự Hệ thống giao diện, hệ thống nhắc nhở "Giết chết một con Lệ quỷ, đạt được 100 điểm tích lũy, 100 điểm kinh nghiệm. " "Một con Lệ quỷ chuyển đổi vì năm con Oan hồn, mặc cho ba độ hoàn thành: 8/10. " Linh nhãn trạng thái dưới ẩn tàng tin tức "Túc chủ giết chết một con Lệ quỷ......Hấp thu hồn năng, chuyển hóa thành 500 điểm tích lũy cùng 500 điểm kinh nghiệm. " "Túc chủ giết chết một con Mãnh quỷ......Chưa hấp thu đến bất kỳ hồn năng, hệ thống gặp khống bên trong......Chưa phát hiện dị thường......Khẩn cấp dự án khởi động......" "Tiêu hao 500 điểm kinh nghiệm hệ thống tăng cấp, đạt được một cái plug-in khe thẻ. " "Hướng hệ thống thương thành mua hệ thống công năng plug-in, túc chủ máy quét, thanh toán 500 điểm tích lũy......Plug-in đã thu được......Plug-in lắp đặt bên trong......Lắp đặt hoàn thành, khởi động quét hình, đối với túc chủ thân thể tiến hành toàn diện quét hình......Quét hình bên trong......Phát hiện vấn đề: sinh mệnh nguyên khí gia tăng không bình thường, hư hư thực thực sử dụng Trừ Linh sư phệ quỷ bí thuật—— nghịch chuyển bí thuật......Tình huống dị thường giải trừ, báo cáo chủ hệ thống. " Lại chuyển tới hệ thống giao diện "Không phải hệ thống thủ đoạn giết chết Mãnh quỷ, đạt được 0 điểm tích lũy cùng 0 điểm kinh nghiệm. " "Một cái Mãnh quỷ chuyển đổi vì năm cái Lệ quỷ. Đổi lại tính vì bốn cái Lệ quỷ cùng năm cái Oan hồn." "Nhiệm vụ ba hoàn thành, đạt được ban thưởng Thăng Hồn đan. " "Mở ra nhiệm vụ bốn: giết chết một con Lệ quỷ. Ban thưởng: kỹ năng——《 Liễm Tức thuật》. " "Nhiệm vụ bốn hoàn thành. Đạt được ban thưởng《 Liễm Tức thuật》. " Hệ thống ẩn tàng tin tức "Tốn hao 30 điểm tích lũy hướng hệ thống thương thành mua linh năng pháp kiếm, làm nhiệm vụ năm ban thưởng. " Hệ thống giao diện, hệ thống nhắc nhở "Tuyên bố nhiệm vụ năm: giết chết ba con Lệ quỷ. Ban thưởng linh năng pháp kiếm. " "Nhiệm vụ năm hoàn thành, đạt được linh năng pháp kiếm. " Hệ thống ẩn tàng tin tức "Tốn hao......Điểm tích lũy không đủ......Nhiệm vụ sáu tạm thời không có ban thưởng. Khởi động khẩn cấp dự án......" Hệ thống giao diện, hệ thống nhắc nhở "Nhiệm vụ sáu: giết chết 10 chỉ Lệ quỷ. Ban thưởng: không biết đan dược. " "Nhiệm vụ tiến độ: 0/10. " Một hồi này giao diện tin tức, một hồi ẩn tàng tin tức, nhìn xem hệ thống thật là bận rộn a! Điểm tích lũy không đủ? Ngay cả mua nhiệm vụ ban thưởng điểm tích lũy cũng không có? Lưu Duy thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Nhìn những này hệ thống, cỡ nào thành thục ưu tú a! Các loại khẩn cấp dự án, đối với các loại đột phát tình huống, ứng đối tự nhiên. Chậc chậc......" Hệ thống quét xem thời điểm, Lưu Duy liền phát hiện dị thường, lập tức đem chủ linh hồn, tinh thần lực cùng vu lực che giấu. Cho nên nó chỉ có thể quét hình hắn chiều không gian thứ ba nhục thân cùng chiều thứ tư độ sinh mệnh nguyên khí cùng pháp lực cùng phân hồn. Nhất cử lừa qua hệ thống, thậm chí có ngoài ý muốn thu hoạch, hệ thống báo cáo chủ hệ thống, giải trừ cảnh báo. Như vậy trải qua, có thể có càng nhiều thời gian, đến nghiên cứu và phân tích cái hệ thống này. Cái hệ thống này, thế nhưng là một cái bảo bối, thông qua nghiên cứu nó, Lưu Duy mới phát hiện âm dương hệ nhị phân, mới có diễn thiên hệ vu thuật, mới sáng tạo Thái Cực luyện thể vu thuật, mới hoàn thành chuyển hóa, tái tạo căn cơ, làm vu sư hệ thống tu luyện sơ bộ dung nhập bản vũ trụ. "Hệ thống còn có rất nhiều đồ tốt chưa khám phá ra đây. Tỉ như: hấp thu hồn năng, hồn năng chiết xuất, hồn năng chuyển hóa, hồn năng truyền tống, thông tin công năng, linh năng không gian, truyền tống công năng các loại. " Tổn thất chín thành ký ức, không có cơ hồ tất cả tri thức cùng kỹ thuật ký ức dự trữ, để Lưu Duy đối với tri thức cùng kỹ thuật mười phần khát vọng. Những này kỹ thuật, mười phần để Lưu Duy trông mà thèm. Nếu là có khả năng, Lưu Duy nghĩ toàn bộ phân tích ra, nghiên cứu triệt để, gia tăng kiến thức của mình cùng kỹ thuật ký ức dự trữ. "Quy củ cũ, trước dễ sau khó, trước tiên đem hai cái này kỹ năng, phân tích. " 《 Chủy thủ tinh thông》 Lưu Duy đạt được đã rất lâu rồi, nhưng là từ khi đạt được, Lưu Duy liền không có chú ý qua nó. Lưu Duy đối với cận chiến loại kỹ năng, không cảm giác! Nhưng là, nếu là nghiên cứu một chút, gia tăng trí nhớ của mình dự trữ ngược lại là có thể tiếp nhận. Điểm kích học tập. Sách kỹ năng tiến vào phân hồn, dung hợp cố hóa phân hồn hồn năng, chuyển hóa thành kỹ năng. Kỹ năng đồ bên trên họa chính là một cái chủy thủ. Thông qua phân hồn cảm giác sau, minh bạch kỹ năng này tác dụng. "Hai cái tác dụng: một cái là tự động thu thập cũng chứa đựng liên quan tới sử dụng chủy thủ kinh nghiệm chiến đấu loại ký ức, cũng tiến hành chỉnh hợp ưu hóa; một cái khác là, gia tăng chủy thủ năng lực nhận biết, càng thêm toàn diện kỹ càng thu thập mỗi lần sử dụng chủy thủ kinh nghiệm. " Loại sau tác dụng, hiểu thành, nguyên lai chỉ có thị giác người, có thính giác, xúc giác chờ cái khác tứ cảm, đến thu thập tin tức. Chỉ là, tin tức này là đặc biệt, sử dụng chủy thủ phương diện tin tức. Liên quan tới《 chủy thủ tinh thông》 bắt đầu sơ bộ phân tích "Kỹ năng《 chủy thủ tinh thông》 là hệ thống một mực cổ vũ túc chủ sử dụng cận chiến kết quả, là hệ thống vì để cho túc chủ sử dụng hệ thống sản xuất linh năng vũ khí, càng thêm toàn diện thu thập hồn năng mà sử dụng biện pháp hoặc, chiến lược. " "Kỹ năng này, hoàn toàn chính xác rất có ý tứ, tại nguyên vũ trụ giống như chưa từng có vu sư nghiên cứu qua vật này. " Toàn thể vu sư, đối với cận chiến, đối với nhục thân loại siêu phàm chức nghiệp giả, có hình thái ý thức bên trên toàn diện nhìn gần! Cho nên, có rất ít người đi nghiên cứu tới cận chiến tương quan cái này vu thuật. "Cái này lại là nhất hệ mới vu thuật a! Chỉ là, khả năng không đạt được Thất Tinh vu thuật trình độ! Hẳn là giống tiên đoán hệ vu thuật đồng dạng, tối cao tam tinh phi chủ lưu hệ vu thuật. " Làm gia tăng kỹ thuật dự trữ, hoàn toàn đầy đủ ! Mà lại, một cái mới vu thuật hệ thống từ nhà mình trong tay sáng tạo ra đến, là cỡ nào lệnh người hưng phấn một sự kiện a! Cái gì? Ta không phải bản gốc, chỉ là ma đổi? Nhìn kỹ, là sáng tạo vu thuật hệ thống, vu thuật bên trong không có cái này hệ thống, bởi vì ta mới có, làm sao không tính sáng tạo ra? Mà lại, Vu Tổ thế nhưng là ma đổi phương diện người trong nghề! Ma đổi cái từ này, chính là từ Vu Tổ mà đến. Điển cố là, Vu Tổ cái thứ nhất bắt chước cải tạo thành vu thuật thể hệ nghề nghiệp là ma pháp sư. Về sau, điển cố lưu truyền tới sau, không ngừng đơn giản hoá, mới trở thành ma đổi. Tại vu sư hệ thống tu luyện bên trong, là độ cao tán thành ma đổi! Dù sao, Vu Tổ chính là ma đổi phương diện lão tổ tông. Lưu Duy cũng mười phần tán thành ma đổi! Cái này so với từ không sinh có sáng tạo đơn giản nhiều! Cũng càng thành thục, khuyết điểm càng ít, thu hoạch ngược lại càng lớn! Không có vu sư không thích ma đổi! Mà lại, học tập, vốn chính là trước bắt chước, lại sáng tạo cái mới. Tỉ như Vu Tổ, hắn bắt chước ma pháp sư lý luận sau, coi đây là cơ sở hoàn thiện trọn bộ lý luận, sau đó coi đây là cơ sở, sáng tạo ra bao nhiêu mới lý luận cùng vu thuật ra. Không có những này ma đổi, Vu Tổ làm sao có thể nhanh như vậy hoàn thiện vu sư hệ thống tu luyện, vu sư làm sao có thể trở thành nguyên vũ trụ bên trong cường đại nhất siêu phàm nghề nghiệp? Vu sư ma đổi, xưa nay không vẻn vẹn để bắt chước, mà là để sáng tạo! Lưu Duy từ《 chủy thủ tinh thông》 nghĩ đến 《 kiếm pháp tinh thông》, 《 đao pháp tinh thông》, 《 cung tiễn tinh thông》 các loại vũ khí lạnh tinh thông.
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
 
Trở lên đầu trang