Trọng Chú Vu Sư

Chương 4 : Phân tích gặp ngăn cản

Người đăng: Lãng Khách Ảo

Ngày đăng: 16:57 08-05-2019

Hiện tại vấn đề là Lưu Duy ý thức thể thụ thương quá nghiêm trọng. Ý thức không gian, cũng là hai tầng giới bích vỡ vụn trạng thái, cần linh hồn thai nghén càng nhiều ý thức năng lượng, khôi phục ý thức không gian. Hắn hiện tại chủ ý thức thực sự là quá nhỏ yếu, hắn hiện tại ý thức số lượng cấp, chỉ khôi phục đến cấp một vu sư học đồ trình độ! Bất quá số lượng ít chất lượng cao, là Ngũ Tinh vu sư ý thức. Mà lại bởi vì hắn đã tu luyện một lần, không có bình cảnh ngăn chặn. Lại thêm chủ ý thức, đối với thân thể mấy cái khác thấp duy năng lượng cùng vật chất, có cường đại thống trị lực! Lưu Duy trùng tu tốc độ, nhất định so với nguyên vũ trụ lúc phải nhanh chóng rất nhiều. Chủ ý thức sau khi thức tỉnh, coi như vừa mới bắt đầu tu luyện, cũng đã bắt đầu thể hiện ra thần kỳ của nó chỗ. Tỉ như, hắn có thể không cần đi ngủ ! Một mực bảo trì ý thức thanh tỉnh! Nếu là ý thức mệt mỏi, về ý thức không gian hấp thu chút ý thức năng lượng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. "Dù sao không cần đi ngủ, lại đi luyện hóa một cái oan hồn đi. " Trực tiếp thôn phệ tinh khiết hồn năng, khẳng định có chút tệ nạn, nhưng chỉ cần khống chế tốt cái này độ, lợi nhiều hơn hại, cái này tệ nạn là có thể tiếp nhận. Đợi có tốt phương pháp, đổi lại. Trước khi đi, trước phải có điều chuẩn bị. Bởi vì tại vũ trụ này sử dụng vu thuật, quá lãng phí hồn năng. Cho nên, Lưu Duy cảm thấy cần hảo hảo nghiên cứu một chút cái vũ trụ này pháp thuật, tương đối tốt. Hệ thống kỹ năng, chính là có sẵn lão sư mà! Trước nghiên cứu kỹ năng: Âm Dương Nhãn. Mặc dù Lưu Duy linh nhãn càng thêm lợi hại! Là dùng ý thức, linh hồn, tinh thần lực cùng con mắt cộng minh sinh ra cao cấp thị giác. Chỉ là, tiêu hao quá lớn. Nếu là nghiên cứu triệt để Âm Dương Nhãn, liền có thể giảm bớt rất nhiều tiêu hao! Phân hồn quá nhỏ yếu, chỉ có thể đưa đến cách ly hệ thống tác dụng, căn bản không thể khống chế nhục thân. Vẫn là cần chủ hồn tu luyện về sau, kỹ năng này mới có thể thi triển đi ra. Nghiên cứu bắt đầu! Nghiên cứu linh hồn, tự nhiên cần sử dụng ý thức. Ý thức tiếp xúc, nguyên lai đứng im liên tiếp lấy phân hồn ý thức tiếp xúc, bắt đầu ở phân hồn bên trong toán loạn. Giống như tại vũng nước đục tìm đồ đồng dạng, tìm kiếm đại biểu Âm Dương Nhãn phù trận. Một phen tìm kiếm, rốt cuộc tìm được hư hư thực thực vật! Vì cái gì nói là hư hư thực thực vật? Bởi vì, vu sư vu thuật, vô luận là cố hóa vu thuật vẫn là lâm thời vu thuật, hắn tồn tại căn cơ, đều là ý thức không gian! Cái khác siêu phàm nghề nghiệp hoặc siêu phàm chủng tộc, mới có lấy linh hồn làm chủ. Đương nhiên cũng có lấy tinh thần lực, sinh mệnh nguyên khí, nhục thân các loại làm chủ. Lưu Duy mặc dù biết cái này thường thức, nhưng là, hắn không có phương diện này ký ức. Hắn hiểu rõ nhất chính là vu sư hệ thống tu luyện, bất quá, bởi vì đại lượng ký ức mất đi, đồng dạng, cũng chỉ có thể xem như kiến thức nửa vời. Còn tốt, ý thức đối với linh hồn đến nói là cao chiều không gian tồn tại, vu sư đối với linh hồn nghiên cứu mười phần nhiều, thường thức tính đồ vật rất nhiều, ý thức đối với linh hồn có được cường đại chưởng khống, cũng làm cho nghiên cứu trở nên đơn giản rất nhiều. Cái này, không phải phù trận! Ý thức chỗ thăm dò cái này giống như Âm Dương Nhãn hư hư thực thực vật. Phù trận là lập thể, là cầu hình. Bổn Nguyên Vũ Trụ tu luyện đại bộ phận thần thông pháp thuật trong thân thể các chiều không gian cụ tượng hóa, đều là lập thể. Vô luận là ý thức không gian bên trong, vẫn là linh hồn. Chỉ có ngoại dụng thời điểm, để cho tiện bố trí, mới có thể đơn giản hoá về sau sử dụng mặt phẳng trận đồ, lá bùa, cờ các loại. Nếu là điều kiện cho phép, không ai thích dùng giản hóa. Cái này, lại là mặt phẳng ! Thông qua ý thức tiếp xúc thăm dò, phát hiện cùng nguyên vũ trụ trận pháp, lá bùa cũng không giống nhau, nó càng giống là một bức họa. Nguyên vũ trụ trận pháp cùng lá bùa, đều là mười phần nghiêm cẩn, giống như là khoa học tự nhiên. Mà bức họa này, lại giống như là văn khoa, hoặc nghệ thuật, càng thêm cảm tính. "Ý thức tiếp xúc" Tiếp xúc, lập tức liền cảm giác được một loại mãnh liệt cảm xúc, hoặc là chấp niệm. Cái này cùng Bổn Nguyên Vũ Trụ quả nhiên là hoàn toàn hai cái khác biệt hệ thống a! Một cái lập thể một cái mặt phẳng, một cái lý tính một cái cảm tính. Chênh lệch quá lớn. Nguyên bản còn tưởng rằng hai cái vũ trụ tương tự, mình có thể rất nhanh phân tích hoàn thành, Sau đó ra ngoài bắt một cái oan hồn luyện hóa sau bổ một chút linh hồn, hiện tại, có càng trọng yếu hơn chuyện, bắt hồn bổ hồn sự tình sau này hãy nói. Lưu Duy giống như phát hiện mới đồ chơi đồng dạng, bắt đầu đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở đại biểu kỹ năng "Âm Dương Nhãn" Vẽ lên, bắt đầu công việc nghiên cứu. Lưu Duy phụ thân tại lúc còn rất nhỏ, dạy bảo hắn vu sư lúc tu luyện nói qua: "Đối với vu sư đến nói, lòng hiếu kỳ cùng tò mò, là hắn cao quý nhất phẩm đức! " Lưu Duy gia giáo rất tốt, câu nói này một mực ghi nhớ, cũng đưa chúng nó làm hắn trọng yếu nhất phẩm đức! Những này cao quý phẩm đức mười phần trọng yếu, tự nhiên tại Lưu Duy chủ ý thức bên trong chứa đựng ! Coi như không có tri thức cùng ký ức, Lưu Duy cũng có thiên phú, có năng lực và cùng với tướng xứng đôi phẩm đức Cho nên, chỉ cần chủ ý thức tồn tại, Lưu Duy y nguyên có thể trở thành một tên cường đại vu sư! ‘Ân, liền xem như phản vu, ta cũng là một tên vu sư. Ta phản bội là Vu Tổ, không phải chân lý! " Lưu Duy trong lòng lần nữa nói một câu hắn trở thành phản vu về sau thường nói. Bốn giờ trôi qua, trừ đạt được một bức tranh trừu tượng, Lưu Duy cái gì cũng không có nghiên cứu ra được. Bổn Nguyên Vũ Trụ thường thức, tại thời khắc này, không chỉ có không có trở thành hắn nghiên cứu trợ lực, thậm chí trở thành hắn nghiên cứu lực cản ! Lưu Duy lần thứ hai cảm giác được cái vũ trụ này thật sâu ác ý! Lần đầu tiên là sử dụng vu thuật "Vu Sư Chi Thủ", vượt qua mấy chục lần tiêu hao. Lần thứ hai, chính là lần này, thường thức vô dụng. Ký ức mất đi, Lưu Duy cũng không thèm để ý, tri thức có thể lại thu thập, vu thuật có thể một lần nữa nghiên cứu. Nhưng là, thường thức không thích hợp, để Lưu Duy rất chịu đến đả kích. Hiện tại, Lưu Duy thậm chí bắt đầu hoài nghi, hắn tu luyện lý luận cơ sở—— chiều không gian lý luận, có phải là cũng không thích hợp ? Bực bội Lưu Duy, đi tới trước cửa sổ, thi triển linh nhãn! Hắn cần quan sát cùng chứng thực! Quan sát cùng chứng thực chiều không gian lý luận, phải chăng không thích hợp cái vũ trụ này! Bốn phía nhìn một phen. Chiều không gian thứ ba khẳng định không có vấn đề. Chiều thứ tư độ, giữa thiên địa, có ngũ thải hoặc sáng hoặc tối chiều thứ tư độ siêu phàm năng lượng, nguyên thân trong trí nhớ, thượng cổ trong truyền thuyết thuyết pháp gọi, thiên địa nguyên khí. Thứ năm chiều không gian, chính là linh hồn cùng quỷ! Cái này cũng đã nhận được chứng thực. Cho nên, chiều không gian lý luận, tại cái vũ trụ này, cũng là áp dụng ? ! Có cái này bước đầu kết luận, Lưu Duy cuối cùng là yên lòng. Không có cách nào, chiều không gian lý luận là vu sư tu luyện hạch tâm lý luận, cái này lý luận không thích hợp, hắn liền không có biện pháp trùng tu vu sư ! Không thể tu luyện, không thể lần nữa trở thành vu sư, không thể truy cầu chân lý, nhân sinh của hắn, còn có cái gì ý nghĩa đây? Hiện tại tốt, sợ bóng sợ gió một trận. "Cho nên, hai cái vũ trụ vẫn còn có chút khái niệm cùng lý luận, là thông dụng. " "Vậy thì tốt rồi! Không thông dụng, tìm đến thay thế. Ta nhất định có thể một lần nữa trở thành một tên cường đại vu sư! " "Mà lại, vẫn là một tên tự do vu sư! " "Nguyện chân lý cùng ta cùng ở tại! "
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
 
Trở lên đầu trang