Trang chủ Huyền Huyễn Vũ Pháp Vô Thiên

Vũ Pháp Vô Thiên

Càn Thập Đang ra Huyền Huyễn

Thập đại chuỗi gen đại sư, cuồng nhân Kiều Vô Pháp bởi vì...

0 Yêu thích| 66922Lượt xem| 2 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5


Thập đại chuỗi gen đại sư, cuồng nhân Kiều Vô Pháp bởi vì tranh đoạt 【 Vĩnh Hằng Tinh Hạch 】, để cầu ngưng luyện tiểu Vũ trụ, bất ngờ thân hủy. Bám thân tại quân bộ nhàn chức tướng quân công tử bột nhi tử trên người, hóa thân Kiều Vô Thiên, mở ra một đoạn kiêu ngạo, bá đạo, bạo lực, chuyên đánh trang bức hàng vô pháp vô thiên(coi trời bằng vung) lữ trình.

Lực lượng chuỗi gen, lực lớn vô cùng! Thiêu đốt chuỗi gen, đốt sạch thiên hạ! Chớp giật chuỗi gen, Lôi Đình vô cùng! Nhưng mà, tất cả những thứ này chuỗi gen, nhất định phải có chuỗi gen sư, mới có thể bố trí! Đầy đủ Tinh Tế, thập đại chuỗi gen đại sư bên trong cuồng nhân Kiều Vô Pháp, đó là đạo này cường giả bên trong cường giả!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn