Trang chủ Du Hí Võng Du Chi Thuyết Phục Thiên Hạ

Võng Du Chi Thuyết Phục Thiên Hạ - 网游之说服天下

Ô Tặc Đại Vương Đang ra Du Hí

Lưu Bang dựa vào không biết xấu hổ chiến thắng Hạng Vũ,...

3 Yêu thích| 4170Lượt xem| 7 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Lưu Bang dựa vào không biết xấu hổ chiến thắng Hạng Vũ, đoạt được thiên hạ. Lưu Tú dựa vào nghịch thiên vận khí, tùy tùy tiện tiện là được hoàng đế. Rồi biến mất cha không có mẹ không có người đau Lưu Bị dựa vào cái gì đã nhận được Quan Vũ Trương Phi? Dựa vào cái gì đã nhận được Ngọa Long Phượng Sồ? Dựa vào cái gì đã nhận được ba phần thiên hạ? Đáp viết: Dựa vào thè lưỡi ra liếm.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn