Võng Du Chi Tam Quốc Siêu Cấp Lãnh Chúa

Chương 23 : Sơ tham sơn phỉ

Người đăng: casabanca35

Chương 23: sơ tham sơn phỉ Thị Trường viễn trình giao dịch là không cách nào trực tiếp đạt được vật còn sống, Dương Duệ đập xuống này đan Tây Lương ngựa tồi cũng vẻn vẹn là đạt được ngựa quyền sở hữu, chân chính thực vật phải đợi mấy ngày mới có thể chính thức đưa đến, đương nhiên 100 ngân vận chuyển phí dụng là không thể thiếu. Ngoại trừ này đan 10 thớt Tây Lương ngựa tồi ở ngoài, Dương Duệ còn ở giao dịch điều mục bên trong phát hiện vài đan có giá trị đồ vật, bao quát giá rẻ Lương Thực, dược liệu hạt giống, vũ khí các loại, đặc biệt còn có một đan 8 phẩm gỗ hồ đào, Dương Duệ phi thường muốn đập xuống đến, chỉ bất quá số lượng trọng đại, tổng giá trị vượt quá 30 kim, không phải hiện nay Dương Duệ có khả năng gánh nặng lên. Trái phải so sánh một phen, Dương Duệ cuối cùng đập xuống đến một tấm lá bùa: "Lương sư Dược vương đi bệnh phù: số lượng 1, giá cả 1000 ngân, thuế sau." Chỉ xem tên gọi, liền biết tấm bùa này chỉ rất có thể là thái bình đạo làm được đồ vật, bất quá nhưng là đồ tốt! Ở khởi nghĩa khăn vàng trước đó, thái bình đạo lá bùa có thể nói là Thiên Kim khó cầu, đồng thời xác thực là có rất mạnh đặc hiệu! So với Lương Thực, gỗ, vũ khí những món đồ này mà nói, như lá bùa loại này đồ vật hầu như là có thể gặp không thể cầu, rất có thể sẽ dưới tình huống đặc thù phát huy được tác dụng! Chí ít Dương Duệ liền biết nó một cái trọng yếu công dụng, cái này cũng là Dương Duệ không tiếc tiêu hao tiền tài việc nghĩa chẳng từ nan mua lại lá bùa nguyên nhân chủ yếu nhất. Tiêu hao hết 2000 ngân sau khi, Đại Sơn Thôn tích trữ hầu như lại bị Dương Duệ hoang phí một hết rồi! Không có vàng tiền dự trữ, chỉ có thể bảo vệ có thể toàn quốc giao dịch Cao Cấp Thị Trường mà không đạt được gì, Dương Duệ cũng chỉ có thể ký hy vọng vào "Nhất Phẩm Hương" khoai ngọt chuyện làm ăn có thể nóng nảy một ít, Đại Sơn Thôn khoai ngọt mới có thể dễ bán! Tiền tài thiếu, Dương Duệ chỉ được đem trên thị trường mặt khác mấy đan có giá trị đồ vật tạm thời thả một thả, ngắn hạn bên trong cũng chỉ có hệ thống lãnh địa có thể mua những món đồ này, Dương Duệ tin tưởng chỉ cần không phải hết sức đặc thù đồ vật, lưu thông hẳn là sẽ không quá nhanh. Dương Duệ quyết định tham tìm tòi Đại Sơn Thôn ở ngoài cốc đối diện sơn phỉ rồi! Gần hơn mười ngày thời gian tới nay, Đại Sơn Thôn vẻn vẹn xuất hiện hai lần thôn dân "Bạo soát" tình huống, mà lại có đặc thù thiên phú nhân tài chỉ xuất hiện hai tên, còn đều là bình thường nhất "Sơ cấp thống soái" thiên phú! Cái khác các ngành nghề đều nằm ở bách phế chờ hưng trạng thái, rất nhiều kiến trúc đã kiến dựng đứng lên, thế nhưng là là khuyết thiếu tương quan kỹ năng nhân tài đến hoạt động, nói thí dụ như sơ cấp y quán, sơ cấp thú lan, sơ cấp hàng rèn vân vân đều là tình huống như thế, Dương Duệ trước mặt ngoại trừ phát triển mạnh khoai ngọt trồng nghiệp ở ngoài, tựa hồ chỉ có cực kì hiếu chiến. Đáng nhắc tới chính là, Trần Bình, Trần Lập hai người cùng với nhóm đầu tiên chuyển chức mấy vị Dân Binh đều ở gần đây đạt đến level 20, hơn nữa trải qua học tập Cơ Sở Đao Pháp, lại đang Sơ Cấp Binh Doanh bên trong Huấn Luyện, lĩnh ngộ mấy lần sau khi, Trần Bình, Trần Lập hai huynh đệ đều thành công chuyển chức trở thành 2 giai Binh! 1 giai Binh chuyển chức 2 giai Binh, Huấn Luyện lĩnh ngộ cũng không phải trong đó khó khăn nhất phân đoạn, then chốt vẫn là khuyết thiếu cơ sở sách skill, như Đại Sơn Thôn như vậy mỗi ngày đều không ngừng mà soát giặc cỏ nơi đóng quân, cho đến bây giờ tiếp gần thời gian một tháng bất quá tuôn ra chỉ là hai bản Cơ Sở Đao Pháp mà thôi! Nếu không là sách skill hạn chế, Đại Sơn Thôn 2 giai Binh cũng sẽ không chỉ có hai vị rồi! Bất kể như thế nào khó khăn, cường đại binh lực đều là lãnh địa phát triển bảo đảm! Nếu tạm thời không cách nào Đại diện tích tăng cao binh sĩ cấp độ, vậy thì tìm kiếm đại lực độ tăng cường binh sĩ số lượng! Đại Sơn Thôn Dân Binh số lượng vốn đã đạt đến hơn 90 người, Dương Duệ dùng nửa ngày thời gian lần thứ hai bồi dưỡng, chuyển chức 32 tên Dân Binh đặt ở bên trong cốc, trong này bao quát hai tên có "Sơ cấp thống soái" thiên phú Vương đào cùng Lý Hoành. Sau khi Dương Duệ điều Trần Bình cùng với bên trong cốc vốn có đẳng cấp hơi cao 30 tên Dân Binh đến ở ngoài cốc Quan Tạp nơi, bên trong cốc hiện hữu 60 tên Dân Binh thì lại giao cho vừa chuyển chức 1 giai Binh Vương đào dẫn dắt, mà ở ngoài cốc Quan Tạp lưu thủ 30 tên Dân Binh thì lại do Lý Hoành dẫn dắt! Dương Duệ mang theo Trần Lập, Trần Bình hai cái 2 giai Binh, cùng với 30 tên đẳng cấp hơi cao 1 giai Binh từ từ sờ về phía đối diện sơn phỉ nơi đóng quân. Cư Dương Duệ cho tới nay phán đoán, chỗ này sơn phỉ ở mức độ rất lớn cần phải cũng chỉ là một chỗ sơ cấp nơi đóng quân, nếu không thì trước đây Vương Hải dẫn dắt đi Đại Sơn Thôn cũng sẽ không có thị không sợ gì, mà nếu là sơn phỉ Trung Cấp nơi đóng quân thì lại cao nhất có thể ra 6 giai Binh, diệt một thôn trang trên căn bản không hề áp lực. Thế nhưng, Dương Duệ một đội người xác thực là lén lút sờ qua đi. Dương Duệ rất rõ ràng, cho dù nằm ở cùng một đẳng cấp, hệ thống nguyên sinh dồ bậy bạ nơi đóng quân cùng lãnh địa phối hợp quần so với tuyệt đối là một cái trên trời một cái dưới đất, thực lực mạnh thượng mấy lần thậm chí mấy chục lần đều là rất bình thường! Lãnh địa phối hợp dồ bậy bạ quần chủ yếu là cho lãnh địa thế lực cung cấp luyện binh, soát đẳng cấp các loại nhu cầu mà ra xuất hiện, mà hệ thống nguyên sinh nơi đóng quân thì lại hoàn toàn không phải một cái khái niệm! Tỷ như Đại Sơn Thôn đối diện chỗ này sơn phỉ nơi đóng quân, tuy rằng cũng cùng giặc cỏ nơi đóng quân như thế đều là sơ cấp, thế nhưng Dương Duệ tin tưởng, sơn phỉ trong doanh địa tất nhiên có số lượng không ít 2 giai binh lực tồn tại, mà chắc chắn sẽ không như phối hợp giặc cỏ nơi đóng quân như vậy chỉ có một tên! Nếu như suy đoán không sai, nơi này sơ cấp sơn phỉ trong doanh địa sẽ xuất hiện 3 giai Binh đều rất bình thường! Dương Duệ ở quét dọn đi tới sơn trại trên đường mấy bát 1 giai sơn phỉ sau khi, quả nhiên gặp gỡ một đội 5 tên thương Binh qua lại tuần phòng với núi nhỏ dưới chân. Đã có binh chủng phân hoá, hiển nhiên những này thương Binh chí ít là 2 giai Binh không thể nghi ngờ rồi! "Đoản Thương Binh: level 25, cấp độ? . . . . . ." Tuy rằng bởi Dương Duệ đẳng cấp cùng cấp độ đều so với phương muốn thấp, không cách nào trinh sát đến này đội thương Binh tình huống cặn kẽ, thế nhưng level 25 cái này đẳng cấp trình độ chỉ có thể là 2 giai Binh rồi! 3 giai Binh đẳng cấp tất nhiên cao hơn level 30. Vẻn vẹn là 5 tên 2 giai Binh, Dương Duệ 30 hơn người đội ngũ cũng có thể ứng phó. Lão chiến thuật, đầu tiên Trần Lập, Trần Bình hai huynh đệ từng người cuốn lấy một tên 2 giai thương Binh, còn lại 3 tên thương quân chia thành chớ bị Dương Duệ cùng 30 tên 1 giai Dân Binh chia ra bao vây ra, đón lấy độ khó trên căn bản cùng soát giặc cỏ nơi đóng quân không phân cao thấp. Kết quả tự nhiên không cần phải nói. Bất quá 5 tên Đoản Thương Binh ngã xuống sau khi trên mặt đất thậm chí ngay cả thiểm hai lần, nói rõ tuôn ra hai cái đồ vật! Có hàng! "Cơ sở thương pháp: binh sĩ 2 giai sách skill, có thể khiến 1 giai Dân Binh thăng cấp làm 2 giai binh sĩ, cần kiến trúc: Sơ Cấp Binh Doanh!" "Đoản Thương: cấp bậc phổ thông, công kích 15-25, đẳng cấp nhu cầu: 10, kéo dài độ: 19/20!" Cơ sở thương pháp cùng Cơ Sở Đao Pháp như thế, đều là 2 giai sách skill, trên căn bản đại biểu cho một tên 2 giai Binh tiêu chuẩn, thiếu hụt bất quá là ở Sơ Cấp Binh Doanh bên trong Huấn Luyện, thể ngộ mà thôi! Thứ tốt! Có tương quan sách skill, 1 giai chuyển 2 giai, có thể đại thể coi là không tồn tại bình cảnh! Cho tới Đoản Thương, thì lại cùng phác đao tương tự, tuy là cấp thấp bạch bản trang, nhưng là hiện nay khan hiếm , tương tự khá tốt! 15-25 công kích ròng rã so với phác đao cao hơn 10 điểm công kích, không phụ bách Binh chi đảm danh tiếng! Dương Duệ vội vàng đem hai cái đồ vật trang đến trong túi đeo lưng, trừ thứ này ra tuôn ra tiền tài lại cũng đột phá 1000 dư đồng! Chỉ này một điểm liền không phải giặc cỏ nơi đóng quân có khả năng Sánh ngang nhau! Bất quá, giết chết này một nhóm 5 tên Đoản Thương Binh, cũng gây nên phía trước hai nhóm 2 giai Binh chú ý! Chương trình ủng hộ Thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
 
Trở lên đầu trang