Trang chủ Du Hí Võng Du Chi Huyết Ma Tu La

Võng Du Chi Huyết Ma Tu La - 网游之血魔修罗

Tàn Huyễn Mộng Thương Đã hoàn thành Du Hí

Một kiếm chỉ thiên hóa thân Huyết Ma, một thân huyết giáp...

0 Yêu thích| 49384Lượt xem| 6 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

3

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Một kiếm chỉ thiên hóa thân Huyết Ma, một thân huyết giáp thành tựu Tu La!

Làm Huyết Ma cùng Tu La về làm một thể, ở trong game vượt Luyện Ngục, qua Hoàng Tuyền!

Ở hiện thực tru Thiên Thần, diệt Diêm La!

Hắn đến tột cùng sẽ đi đến một bước nào?
--------------------------------------------------------------

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn