Trang chủ Võ Hiệp Võ Hiệp Đại Tông Sư

Võ Hiệp Đại Tông Sư - 武侠大宗师

Xích Kiên Đã hoàn thành Võ Hiệp

Một cái Nội Gia Quyền cao thủ tiến vào thế giới võ...

0 Yêu thích| 390944Lượt xem| 126 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Một cái Nội Gia Quyền cao thủ tiến vào thế giới võ hiệp.

Từ đây, thế giới võ hiệp bên trong có thêm một nhóm võ thuật Trung Hoa cao thủ,

Càng thêm ra hơn một cái đại tông sư.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn