Trang chủ Võ Hiệp Võ Hiệp Chi Số Cư Hãn Phỉ

Võ Hiệp Chi Số Cư Hãn Phỉ - 武侠之数据悍匪

Lãng Phi Hoa Đang ra Võ Hiệp

Khó hơn nữa học võ công, luyện một lần đều có thể học...

5 Yêu thích| 8262Lượt xem| 95 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

5đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Khó hơn nữa học võ công, luyện một lần đều có thể học thành!

Sâu hơn áo kinh văn, xem một lần liền có thể đọc làu làu!

Sơn tặc không đáng sợ, chỉ sợ sơn tặc có văn hóa!

Lấy thuộc tính dị năng, hợp thành mạnh nhất võ công!

Làm sơn tặc cũng phải văn ép chư thánh, vũ quan cổ kim!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn