Trang chủ Đồng Nhân Vĩnh Hằng Cầu Sinh

Vĩnh Hằng Cầu Sinh

Toithichtruyen Đang ra Đồng Nhân

Đồng nhân vĩnh hằng quốc độ (về mặt hệ thống), chưa chung...

0 Yêu thích| 5108Lượt xem| 1 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Đồng nhân vĩnh hằng quốc độ (về mặt hệ thống), chưa chung đụng gì với mạch truyện gốc. Một góc nhìn khác của vĩnh hằng, khi không có thiên kinh, mệnh khiếu, dị bảo. Cũng không có thông tin, mỗi ngày sẽ như thế nào.
#nên xem bản gốc trước #truyện đầu tay
thời gian ra chương: 1 chương/1 tuần

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn