Trang chủ Huyền Huyễn Vạn Kiếm Tà Thần

Vạn Kiếm Tà Thần - 万剑邪神

Không Huyền Đang ra Huyền Huyễn

Cửu dương tuyệt mạch thiếu niên Lâm Tiêu, khi tuyệt mạch nhất...

0 Yêu thích| 98638Lượt xem| 282 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Cửu dương tuyệt mạch thiếu niên Lâm Tiêu, khi tuyệt mạch nhất nhất đả thông, bắt đầu Nghịch Thiên Cải Mệnh, cá hóa Thần Long. Tà Thần giận, vạn kếm ra, huyết vũ sái, Thiên Địa khóc! Cửu âm cửu dương nghịch loạn Thiên, lấy ta tà kiếm tắm thanh thiên .

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn