Vạn Giới Đăng Lục

Chương 43 : Hoa Hạ bảng xếp hạng top 10

Người đăng: phapdeptrai

Vạn Giới Đổ Bộ trò chơi, giữ gìn thăng cấp về sau, mở ra đại lượng công năng. Đường Tu đổ bộ trò chơi, sau khi đi về phòng, liền điều ra trong đầu trò chơi hình tượng. Trò chơi thương thành, diễn đàn game, trò chơi thông tin, trò chơi thu hình lại, cùng người chơi đấu giá, hệ thống tin nhắn, bảng xếp hạng các loại, đập vào mi mắt, để cho người ta đáp ứng không xuể. Đường Tu đối với những chức năng mới này, cũng không lạ lẫm. Giống như trò chơi thương thành, nghe rất là hấp dẫn người dáng vẻ, trên thực tế ấn mở trò chơi thương thành giao diện về sau, bên trong chỉ có hai loại trò chơi vật phẩm bán ra. Vạn Giới Đổ Bộ trò chơi vòng tay: Giá bán 1 vạn kim tệ, có thể khiến trò chơi nhân vật, trở thành trò chơi người chơi. Trò chơi vị diện truyền tống trận: Giá bán 100 kim tệ, mở ra sau có thể qua lại trò chơi vị diện, duy nhất một lần trò chơi vật phẩm. Hai loại trò chơi vật phẩm công năng, nhìn như đơn giản, nhưng lại không đơn giản. Giá trị một vạn kim tệ trò chơi vòng tay, có thể để trò chơi vị diện bên trong thổ dân nhân vật, trở thành Vạn Giới Đổ Bộ trò chơi người chơi. Tỉ như nếu Đường Tu mua một cái trò chơi vòng tay, đưa cho mình ân sư Du Đại Nham, liền có thể để Du Đại Nham từ trong trò chơi Quái, biến thành một cái trò chơi người chơi. Trừ offline suất hiện ở thế giới thực ra, Du Đại Nham có thể có được cùng tất cả trò chơi người chơi quyền lợi như nhau, cũng có thể đánh quái thăng cấp vân vân. Đường Tu đã từng liền biết, một chút thổ hào cấp bậc trò chơi người chơi, mua trò chơi vòng tay, đưa cho mình ngưỡng mộ trong lòng nhân vật. Tỉ như Thiên Long trò chơi vị diện, vị kia thu được Thiên Sơn Đồng Mỗ truyền thừa, chấp chưởng Linh Thứu cung trứ danh thiếu nữ trò chơi người chơi, liền mua trò chơi vòng tay, đưa cho trứ danh trò chơi nhân vật Kiều Phong! Lại có một cái trứ danh trò chơi người chơi nữ, vẩy đến công nhận khó khăn nhất vẩy nam thần một trong Lý Tầm Hoan, tốn hao món tiền khổng lồ mua trò chơi vòng tay, đưa cho Lý Tầm Hoan. Một vạn kim tệ, cũng không phải một con số nhỏ! Dựa theo Đường Tu biết, một cái trò chơi đồng tệ, tại thế giới hiện thực thì tương đương với 3 đến 5 khối nhân dân tệ giá trị. Mà một cái trò chơi ngân tệ , tương đương với một trăm cái trò chơi đồng tệ, cũng chính là giá trị ba trăm đến năm trăm khối. Một cái trò chơi kim tệ, lại tương đương một trăm cái trò chơi ngân tệ, cũng tức là tương đương với ba vạn đến năm vạn khối giá trị. Một cái trò chơi kim tệ, chính là mấy vạn khối, mà một vạn kim tệ, chính là giá trị mấy ức! Không phải thổ hào cấp bậc trò chơi người chơi, không thể có nhiều như vậy du hí tệ. Ngoài Vạn Giới Đổ Bộ trò chơi vòng tay cái này thương phẩm ra, chính là Trò chơi vị diện truyền tống trận cái này vật chỉ dùng được một lần, mỗi lần mở ra hao phí 100 kim tệ, có thể qua lại trò chơi vị diện. Đường Tu đến nay, cũng chỉ có 10 cái kim tệ mà thôi, đây là hắn giết đại lượng Bồ Tư Khúc xà, đoạt được tới. Đánh giết một đầu Bồ Tư Khúc xà, cũng chỉ có 2 cái ngân tệ tả hữu, mà lại thu hoạch được ngân tệ tỉ lệ cũng không phải là trăm phần trăm, ra chủ yếu rất nhiều vào ăn ở. Ngược lại là trong tay hắn có rất nhiều Bồ Tư Khúc xà mật rắn, có thể thông qua trò chơi thăng cấp giữ gìn về sau, dùng Đấu giá công năng, để lên đấu giá, đổi lấy du hí tệ. Đồng thời, hắn cũng có thể thông qua trò chơi mới mở Hệ thống tin nhắn công năng, đem Bồ Tư Khúc xà mật rắn, hệ thống tin nhắn cho phụ mẫu, hoặc là phòng ngủ các huynh đệ vân vân. Chỉ là mỗi lần hệ thống tin nhắn, đều muốn hao phí 10 cái ngân tệ làm phí thủ tục, rất đắt. Mặt khác, chính là thông tin, thu hình lại, bảng xếp hạng các loại công năng. Đường Tu đang nghĩ ngợi, trò chơi thông tin liệt biểu liền phát sáng lên. "Đinh, Thiên Ngoại Lai Khách thỉnh cầu thêm ngài hảo hữu." "Đinh, Tước Thần thỉnh cầu thêm ngài làm hảo hữu." "Đinh, Bản Đế Tống Văn thỉnh cầu thêm ngài làm hảo hữu." "Đinh, Dương Ca thỉnh cầu thêm ngài làm hảo hữu." "Đinh, Trương Thiến thỉnh cầu thêm ngài làm hảo hữu." "Đinh, Không Cốc U Lan thỉnh cầu thêm ngài làm hảo hữu." Nhìn xem thông tin liệt biểu bên trên danh tự, Đường Tu không khỏi cười lên ha hả. Trò chơi tên là Thiên Ngoại Lai Khách, đúng là hắn phụ thân, lấy danh tự rất có tiêu chuẩn. Trò chơi tên là Tước Thần, lấy tên trình độ thì càng cao, chính là Đường Tu cái kia thích chơi mạt chược lão mụ. Bản Đế Tống Văn đương nhiên không ai khác chính là lão nhị chỗ lấy không phải chủ lưu danh tự, Dương Ca chính là lão tứ Triệu Hiểu Dương. Những trò chơi này danh tự, Đường Tu nay đã biết được, chỉ có trong phòng ngủ lão đại Quách Lỗi, giờ phút này cũng không có đổ bộ trò chơi. Trương Thiến cái tên này thì càng tốt nhận, mở lớn giáo hoa đổ bộ trò chơi dùng chính là bản danh, mà 'Không Cốc U Lan', chính là tương lai trứ danh trò chơi người chơi nữ, Lâm Xảo Nhi. Đường Tu đem bọn hắn hảo hữu từng cái sau khi thông qua, liền nhận được tương tự tin tức. Những tin tức này ý tứ đại khái nhất trí, chính là Đường Tu ngươi lợi hại, Hoa Hạ khu bảng xếp hạng thứ mười! Đường Tu cũng không có vội vã hồi âm mọi người, mà là mở ra trò chơi thăng cấp giữ gìn về sau, mới mở thả Bảng xếp hạn' công năng. Cái trò chơi này bảng xếp hạng, sẽ liệt ra từng cái trò chơi đại khu , đẳng cấp xếp hạng mười vị trí đầu người chơi. Đập vào mi mắt chính là Hoa Hạ khu trò chơi bảng xếp hạng. Hạng nhất: Thiển Tiếu, Cấp 73. Tên thứ hai: Vương Tiêu Diêu, Cấp 70. Hạng ba: Vương Phú Quý, Cấp 55. Hạng tư: Lý Hổ, Cấp 54. Hạng năm: Vương Tiểu Tiên, Cấp 51. Hạng sáu: Mã Tiểu Phật, Cấp 50. Hạng bảy: Huyết Nguyệt, Cấp 48. Hạng tám: Mộ Vũ, Cấp 44. Hạng chín: Y Thiên, Cấp 43. Hạng mười: Tu La, Cấp 42. ... Đường Tu thế nhưng vào Hoa Hạ khu mười vị trí đầu! Trò chơi giữ gìn thăng cấp trước đó, hắn đã là cấp 40, hai ngày này thông qua nuốt Bồ Tư Khúc xà mật rắn, tu luyện Thuần Dương Vô Cực công, lại lên tới cấp 42. Có thể ngắn ngủi một tháng, lên tới cấp 42, đứng hàng Hoa Hạ khu mười vị trí đầu, cái này cùng tu thành tuyệt kỹ Độc Cô Cửu Kiếm, còn có Bồ Tư Khúc xà sơn cốc loại này tuyệt hảo luyện cấp địa điểm, đều không thoát khỏi quan hệ, thiếu một thứ cũng không được. Thậm chí làm hạng chín, cấp 43 Y Thiên, cùng hạng tám, cấp 44 Mộ Vũ, cũng là như thế. Hai người này, một cái chính là đổ bộ Xạ Điêu trò chơi vị diện, tu thành Độc Cô Cửu Kiếm người, một cái khác chính là đổ bộ Thần Điêu trò chơi vị diện, đồng dạng tu thành Độc Cô Cửu Kiếm người. Hai người thăng cấp quá trình cùng Đường Tu không sai biệt lắm, đều là săn giết Bồ Tư Khúc xà, cùng nuốt mật rắn thăng cấp, chỉ là cao hơn Đường Tu một hai cấp mà thôi. Đường Tu đối Hoa Hạ khu bảng xếp hạng mười vị trí đầu người chơi tư liệu, vẫn là mười phần hiểu rõ, kiếp trước diễn đàn game bên trên, được chú ý nhất chính là những trò chơi này người chơi. Hạng nhất, Cấp 73 Thiển Tiếu, được công nhận vận khí nghịch thiên trò chơi người chơi, đổ bộ Thiên ong trò chơi vị diện, phá giải Trân Lung kỳ trận, thu được Tiêu Dao phái Vô Nhai Tử bảy mươi năm Bắc Minh chân khí, trực tiếp lên tới cấp 73. Tên thứ hai, Cấp 70 Vương Tiêu Diêu, cũng là công nhận vận khí nghịch thiên trò chơi người chơi, đổ bộ cũng là Thiên Long trò chơi vị diện, địa điểm tại Lang Hoàn phúc địa. Thu được Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ Sách kỹ năng Vương Tiêu Diêu, trực tiếp tu thành này hai môn thần công, không chỉ có thể đánh quái thăng cấp, còn có thể hút người công lực, thăng cấp cực nhanh, ngắn ngủi một tháng sơ kỳ, đã là Cấp 70. Chỉ là Bắc Minh Thần Công cái này thần công, cũng không phải vô hạn hút người công lực, phải biết nhân thể kinh mạch cường độ là có hạn, hút nhiều hơn, dễ dàng cho người ta no bạo! Công pháp này, Cấp 70 về sau, liền cần tiến hành theo chất lượng. Hạng ba Vương Phú Quý...
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
 
Trở lên đầu trang