Trang chủ Du Hí Tuyệt Đối Mục Sư

Tuyệt Đối Mục Sư

Áo Vịnh Chi Huyền Đang ra Du Hí

Domain lực lượng giúp ta chiến đấu như Wizard Heavy Armor, Shield...

0 Yêu thích| 26991Lượt xem| 4 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Domain lực lượng giúp ta chiến đấu như Wizard
Heavy Armor, Shield cùng Flail để ta lúc vật lộn không có gì phải lo sợ
Có thể gần có thể xa
Cố định trạng thái thần thuật
Hỏi ngươi có sợ hay không?
Một cái Cleric ở giả lập D&D thế giới game (Ánh rạng đông) trưởng thành cố sự. Chớ sử dụng quy tắc

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn