Trang chủ Tiên Hiệp Tùy Thân Phó Bản Sấm Tiên Giới

Tùy Thân Phó Bản Sấm Tiên Giới

Kinh Đào Hãi Lãng Đã hoàn thành Tiên Hiệp

Game thủ chuyên nghiệp Lâm Thiên Dương, tại liên tục phấn đấu...

5 Yêu thích| 609436Lượt xem| 237 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

3

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Game thủ chuyên nghiệp Lâm Thiên Dương, tại liên tục phấn đấu một cái tu tiên trò chơi sau sáu ngày sáu đêm, gục ở trước máy vi tính, sau khi tỉnh lại phát hiện mình rõ ràng đi tới cùng loại trong trò chơi Tu Tiên giới, hơn nữa phát hiện mình trong đan điền cư nhiên còn có trong trò chơi phó bản Thông Thiên Tháp, nhìn Lâm Thiên Dương như thế nào mang theo phó bản lưu lạc Tu Tiên giới!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn