Trang chủ Lịch Sử Tùy Đường Chi Siêu Cấp Triệu Hoán

Tùy Đường Chi Siêu Cấp Triệu Hoán - 隋唐之超级召唤

Long Thành Lang Kỵ Tác giả ngừng viết Lịch Sử

... Xuyên qua rồi! Là Tùy mạt! Không phải Nam Trần Hậu...

0 Yêu thích| 10061Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

...

Xuyên qua rồi! Là Tùy mạt!

Không phải Nam Trần Hậu Chủ, vương tử; không phải Giang Đô Dương Quảng, Thái tử; chỉ là cái nhà giàu viên ngoại, vẫn còn may không phải là địa ngục cấp độ khó!

Cái gì? Đào kênh đào gia hỏa đào nhà ta mộ tổ? Này còn phải?

Cái gì? Tiền nhiệm tích trữ riêng vũ khí, sẽ chờ lão tử vung cánh tay hô lên, khởi nghĩa vũ trang?

Vậy lão tử không phải Tùy mạt phản vương tới? Này tình tiết thật quen thuộc a!

Cũng còn tốt, bắt đầu sẽ đưa thần đao Mã Tái Phi, Hắc Bạch phu nhân dắt tay nhau đến!

Áo, còn có ngón tay vàng triệu hoán hệ thống a!

Hành! Cái kia ta liền khởi nghĩa đi!

https://www.lewen8.com/lw131845/

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn