Trang chủ Đô Thị Tu tiên chi nhiệm vụ hệ thống 修仙之任务系统

Tu tiên chi nhiệm vụ hệ thống 修仙之任务系统

Long Cốt chúc Đã hoàn thành Đô Thị

Một lòng muốn trở thành tu sĩ người "xuyên việt" Trần Diêu,...

0 Yêu thích| 7510Lượt xem| 2 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

1

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Một lòng muốn trở thành tu sĩ người "xuyên việt" Trần Diêu, trong lúc vô tình thu được mạnh mẽ nhiệm vụ hệ thống.

Hãy xem hắn làm sao từng bước trở nên mạnh mẽ, hoàn thành một cái lại một cái nhiệm vụ, trong lúc nói cười đứng lên thế giới đỉnh.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn