Trang chủ Đô Thị Tự Chủ

Tự Chủ - 饲主

Vương Thiểu Thiểu Đã hoàn thành Đô Thị

Vương Thiểu Thiểu - Một tác giả lớn, tác giả của những tác...

1 Yêu thích| 149788Lượt xem| 7 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

2đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Vương Thiểu Thiểu - Một tác giả lớn, tác giả của những tác phẩm "được cho" là sắc hiệp như:
《Ngự Nữ Tâm Kinh》《Huyền nữ kinh》《Cực nhạc tinh》《Huyền nữ kinh 2》《Dẫn hoa miên》《Tinh đạo tiên đồ》- sáu tác phẩm trên trang http://www.zhulang.com/
《 vô lương kiếm tiên 》《 tự chủ 》- trên trang http://www.qidian.com
Blog của tác giả : http://blog.sina.com.cn/shaoshao

Do các tác phẩm miêu tả "quá kỹ" đã bị cấm nên mình nghĩ truyện này cũng chỉ dừng ở mức độ mà TTV chấp nhận được - không quá chi tiết!
Truyện mới được 91 chương, từ chương 59 nhập VIP
Đọc Tiên Hiệp, Huyền huyễn chém chém giết giết mãi đâm ra chán, nên chuyển hướng qua thể loại đô thị.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn