Trang chủ Tiên Hiệp Tu Chân Điền Viên Sinh Hoạt

Tu Chân Điền Viên Sinh Hoạt - 修真田园生活

Tiểu Cửu Nhân Hứa Vân Hạc Đã hoàn thành Tiên Hiệp

Đây là một cái tiên khí tung hoành của Tu Chân thế giới, đây...

3 Yêu thích| 96619Lượt xem| 109 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Đây là một cái tiên khí tung hoành của Tu Chân thế giới, đây là một cái làm ruộng tiểu hỏa nhi của tu chân hành trình. Che vũ thuật + kim quang thuật, thôi phát ra của dược liệu nhìn không ra giả, ta không phải gạt tử, ta là cách giải quyết thuật khai phát đấy, Ân Phi như thế nói.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn