Trùng Sinh Tây Du

Chương 1 : Thiên Bồng bị giáng trư yêu xuất thế

Người đăng: ThấtDạ

Thơ nói: Trước có Hồng Quân sau có trời , Thần Ma lại tại Tiên Phật phía trước . Bàn Cổ vung phủ khai thiên địa , Hồng Mông sơ phân nhật nguyệt hiện . Hình Thiên tranh vị mất tính mạng , Cộng Công phẫn nộ va Bất Chu sơn . Đông Hoàng Thái Nhất cai quản vạn yêu , Nữ Oa luyện đá tu bổ khung trời . Khoa Phụ trục nhật không thể thành , nàng Tinh Vệ lấp biển khi nào xong . Thần Nông cứu thế nếm bách thảo , Toại Nhân lấy lửa ấm nhân gian . Hiên Viên thần kiếm chém Xi Vưu , Định Hải Thần Châm trấn hải thiên . Thương Hiệt linh tâm xảo tạo chữ , Luy Tổ nuôi tàm kéo tơ kén . Phục Hy Bát Quái xưng thần mấy , hậu duệ cung thần thiên thu khen . Ngô Cương phạt quế Quảng Hàn cung , Thường Nga bôn nguyệt vì tiên đan . Tam giáo cộng tôn Phong thần bảng , Tây Kỳ Triều Ca binh đao thấy . Sở vương nữ thần Vu Sơn hội , Vương mẫu yến Đế Côn Lôn Sơn . Trang Chu mộng điệp trêu chọc tình ý , Vọng Đế đề huyết hóa chim quyên . U Vương phóng hỏa hí chư hầu , chỉ vì hồng nhan vừa mở mặt . Lão tử Nhất Khí Hóa Tam Thanh , Phật đà liều mình vào niết bàn . Tùy Hầu cứu xà được bảo châu , Biện Hòa hiến ngọc thân thể tàn phế . Thần nhân xứng đôi gặp Thiên Phạt , hiếu tử giận dữ nứt núi sông . Linh thạch vạn năm dục tâm viên , tam giới khiếp sợ Ngũ Hành loạn . Huyền Trang đi về phía tây cầu chân kinh , kiếp nạn trải qua mười bốn năm . Tu được chính quả bá thiên hạ , vạn dặm Thần Châu vạn thế truyền . Địa thủy phong hỏa dù tạo hóa , Lục Đạo Luân Hồi há vô biên . Vô hạn thần thông không phải khoe khoang , Thần Ma Tiên Phật thực trò cười . Viêm hoàng đều không tầm thường người , Trung Hoa há chỉ năm ngàn năm . (đăng lại tự mạng lưới) ――――――――――――――――
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
 
Trở lên đầu trang