Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần

Chương 56 : Vi Quang Hộ Hung

Người đăng: vivu9xx

Lúc này Phòng Giữ Chi Khải đã khác nhau rất lớn , kiểu dáng đại biến , nhan sắc cũng trở thành màu vàng kim nhạt , căn bản cũng không phải là Phòng Giữ Chi Khải . "Nguy rồi ." Thạch Phong hiểu rõ chính mình thất bại . Trước chế tạo trang bị thời điểm , vào xem trước cao hứng , muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy , đem Phòng Giữ Chi Khải bộ dáng đánh chính là hoàn toàn biến hình , còn mình cảm giác hài lòng . Bất quá cái khôi giáp này bộ dáng vẫn là hết sức anh tuấn , sau khi mặc vào nhất định là uy phong lẫm lẫm . Lập tức điểm một cái số liệu giám sát . Lúc này đây hệ thống giám sát trọn vẹn hao tốn 10 giây mới xuất phát từ kết luận . Không mệnh danh , Thanh Đồng cấp Giáp , trang bị yêu cầu 12 [điểm lực lượng] , trang bị đẳng cấp cấp 3 , lực phòng ngự +23 , lực lượng +3 , sự chịu đựng +3 , điểm sinh mệnh +120 , độ bền 35 :35 , mang vào năng lực trị hết chi lực , bị hiệu quả trị liệu tăng lên 10% , hạn định chức nghiệp thuẫn chiến sĩ , thủ hộ kỵ sĩ . Hệ thống: Đoán tạo không biết trang bị thành công , gia tăng đoán tạo độ thuần thục 3 điểm, lấy được kinh nghiệm giá trị 1100 điểm . Hệ thống: Chúc mừng ngoạn gia tại Thần Vực người thứ nhất chế tạo ra hoàn toàn mới thanh đồng trang bị , lấy được kinh nghiệm giá trị 3000 điểm, ban thưởng một cái phù văn thiết chùy ( huyền thiết cấp ) , đoán tạo xác xuất thành công tăng lên 5% . Hệ thống: Mời làm nên trang bị mệnh danh , hơn nữa ngoạn gia có thể vì item này trước mắt tư nhân ấn ký . Thạch Phong chứng kiến những này nhắc nhở , có chút khiếp sợ , không nghĩ tới không trong nội tâm đem Phòng Giữ Chi Khải cải tạo thành công , còn chế tạo ra hoàn toàn mới thanh đồng trang bị , vận khí thật không sai , thuộc tính này đã đạt tới phổ Thông Huyền Thiết Cấp trang bị trình độ , chỉ là tài liệu kém đi một tí , bằng không tuyệt đối là huyền thiết cấp trang bị . Tại Thần Vực ngoạn gia có thể sáng tạo trang bị , bất quá chính là phi thường chuyện khó khăn , không chỉ có sẽ đối đoán tạo hết sức quen thuộc , còn muốn đối các loại tài liệu có xâm nhập nghiên cứu , trải qua hơn trăm lần thí nghiệm sau, mới có thể chế tạo ra tốt hoàn toàn mới trang bị . Muốn rèn đúc trang bị mới bị đoán tạo ngoạn gia , bình thường đều là lên tới cao cấp đoán tạo sư mới bắt đầu , dù sao muốn trở thành đoán tạo đại sư , không chỉ cần muốn đầy đủ độ thuần thục , còn phải tự mình chế tạo ra đến ba cái hoàn toàn mới huyền thiết cấp trang bị cùng một kiện hoàn toàn mới bí ngân cấp trang bị , mới có thể tấn thăng làm đoán tạo đại sư . Cũng bởi vì chế tạo hoàn toàn mới trang bị vấn đề , cho nên có thể trở thành là đoán tạo đại sư ngoạn gia là phượng mao lân giác . Mà hắn lại trong lúc lơ đãng chế tạo ra hoàn toàn mới thanh đồng trang bị , đương nhiên trong đó rất công lao lớn muốn quy công ở đoán tạo chi thư hiệu quả . "Đã trang bị thành màu vàng kim nhạt , phát tản ra quang mang nhàn nhạt , đã kêu Vi Quang Hộ Hung đi." Thạch Phong trực tiếp xác nhận tên mới , sau đó đang giả bộ bị một góc để lại một đóa Hắc Viêm ấn ký , ấn ký này thì tương đương với đoán tạo sư danh tự , từ nay về sau những người khác vừa nhìn thấy cái này dấu hiệu , chỉ biết item này là một một đại sư chế tạo , đồng thời cũng là chánh bản phòng ngụy tiêu chí . Trong chớp mắt , trang bị số liệu cũng cũng thay đổi . Vi Quang Hộ Hung , Thanh Đồng cấp Giáp , trang bị yêu cầu 12 [điểm lực lượng] , trang bị đẳng cấp cấp 3 , lực phòng ngự +23 , lực lượng +3 , sự chịu đựng +3 , điểm sinh mệnh +120 , độ bền 35 :35 , mang vào năng lực trị hết chi lực , bị hiệu quả trị liệu tăng lên 10% , hạn định chức nghiệp thuẫn chiến sĩ , thủ hộ kỵ sĩ . Tại Vi Quang Hộ Hung hữu chỗ ngực , xuất hiện một đóa lúc ẩn lúc hiện Hắc Viêm ấn ký , làm cho Vi Quang Hộ Hung lại tăng sắc vài phần . Hệ thống: Hắc Viêm ấn ký đăng kí thành công , ấn ký này đã bảng định của ngươi trò chơi tài khoản , người khác không cách nào sử dụng . Hệ thống: Mệnh danh thành công , tự động tạo Vi Quang Hộ Hung bản thiết kế , ngoạn gia có thể tự hành vẽ Vi Quang Hộ Hung bản thiết kế , cung cấp người khác học tập đoán tạo . Đột nhiên Thạch Phong hệ thống sinh hoạt cột ở bên trong nhiều hơn một cột , tên là đoán tạo bản thiết kế , có thể làm cho ngoạn gia chế tác chính mình sáng tạo bản thiết kế . Chứng kiến cái này chuyên mục sau, Thạch Phong trong nội tâm cuồng hỉ không thôi . Đây là nguyên sang chỗ tốt , chỉ cần có vẽ bản vẽ cùng bút , nghĩ chế tác nhiều ít Vi Quang Hộ Hung bản thiết kế cũng có thể , đây là chỉ có nguyên sang mới có thể có đến đãi ngộ , bản thiết kế có thể so sánh trang bị bản thân cũng đắt hơn hơn nhiều. Ở kiếp trước vô số đoán tạo đại sư không ngừng liều mạng nghiên cứu các loại tài liệu , dùng các loại phương pháp chế tạo trang bị mới bị , ngoại trừ là đánh sâu vào đoán tạo Tông Sư ngoài , mục đích chủ yếu chính là nguyên sang bản thiết kế , đây mới là khiến cái này đoán tạo đại sư cực kỳ có tiền nguyên nhân , bởi vì chế tác bản thiết kế rất nhẹ nhàng , từng phút đồng hồ chính là mấy mươi phần mấy trăm phần , bằng không mỗi ngày chính mình chế tạo trang bị , luy tử luy hoạt lại có thể chế tạo ra đến nhiều ít . Có ánh sáng nhạt bản thiết kế , kiếm được tiền thập kim tệ đều là chút lòng thành , đến lúc đó bán đi ba bốn mươi kim tệ cũng có thể , dù sao tại Bạch Hà thành nội vực ngoạn gia rất nhiều , công hội càng không ít . Lập tức Thạch Phong đánh tiếp tạo nâng Vi Quang Hộ Hung , không hề chế tạo Phòng Giữ Chi Khải , hai người dùng là tài liệu đều giống nhau , nhưng là Vi Quang Hộ Hung càng đẹp trai hơn , mang vào năng lực cũng càng tốt. Nguyên sang còn có cái khác chỗ tốt , chế tạo chính mình sáng tạo trang bị , xác xuất thành công tăng lên 10% , dễ dàng hơn mang vào hiệu quả năng lực , chỉ cần đem Vi Quang Hộ Hung thanh danh đánh ra đi , không lo bản thiết kế bán không tốt . Thời gian từng giờ trôi qua . Thạch Phong chế tạo trang bị là hồn nhiên vong ngã , trong nội tâm đếm được tất cả đều là tiền , một kim tệ ... Hai kim tệ ... Tam Kim tệ . . . Từng kiện từng kiện kim quang lóng lánh trang bị chất đầy đoán tạo thất . Khi cho thuê đoán tạo thất mười giờ đến sau, hệ thống phát ra lớn tiếng nhắc nhở , Thạch Phong mới giật mình , phát hiện đã qua mười giờ . Thu hoạch trang bị càng kinh người , khoảng chừng 142 vật thành công trang bị , thu mua tài liệu đều nhanh dùng hết rồi . Những trang bị này thuộc tính có tốt có xấu , khác biệt tựu tại hiệu quả trị liệu lên, kém 5% , tốt 12% , trong đó 7% trở xuống đích có 76 vật , theo 7% đến 9% có 48 vật , 10% đến 12% có 18 vật , đem Thạch Phong đích lưng bao không gian chiếm hơn phân nửa . Đồng thời đoán tạo độ thuần thục cũng có tăng lên trên diện rộng , đạt tới 514 điểm, trong khoảng cách cấp đoán tạo học đồ chỉ kém một nửa . Thạch Phong lại lấy ra truyền tống pháp cầu nhìn nhìn , chứa đựng điểm kinh nghiệm EXP đạt tới gần 15 nghìn , chỉ cần đang cố gắng vào mấy giờ , có thể đạt tới 20 nghìn điểm kinh nghiệm EXP đi nguyệt quang cánh rừng . Cái này thu hoạch điểm kinh nghiệm EXP tốc độ so với những kia nhất lưu công hội hội trưởng đều phải nhanh hơn gấp hai ba lần . Ly khai đoán tạo hiệp hội , Thạch Phong chạy tới đấu giá hội . Hiện tại người chơi bình thường phải có một bộ phận lên tới cấp 3 , cao chơi phải có không ít lên tới cấp 4 , chỉ có những cao thủ kia ngoạn gia tiếp cận level 5 , dù sao cấp 4 đến level 5 điểm kinh nghiệm EXP rất nhiều , là cấp 3 đến cấp 4 gấp ba bốn lần . Lúc này , đúng lúc là bán cấp 3 thanh đồng trang bị tốt hơn thời gian , mười giờ lại để cho các công hội tích lũy không ít tài phú , đúng là vớt một số cơ hội tốt , lại qua một thời gian ngắn , giá tiền chỉ sợ muốn hàng không ít . Đi đến trong phòng đấu giá , Thạch Phong chứng kiến các công hội nhân viên hậu cần không biết như thế nào , thiếu rất nhiều , giống như đối với Phòng Giữ Chi Khải cũng không có nhiệt tình như vậy rồi. "Vị huynh đệ kia , như thế nào đấu giá hội đột nhiên biến thành ít như vậy rồi?" Thạch Phong đi đến một vị công hội hậu cần ngoạn gia trước hỏi. Cái kia người cao đeo mắt kiếng hậu cần ngoạn gia vi hơi kinh ngạc , giải thích nói: "Ngươi là một mực bên ngoài giết quái sao? Liền cái này vật đại sự cũng không biết ." "Uh, ta mới vừa về , trước tại dã ngoại đánh tài liệu kiếm tiền , cái kia Phòng Giữ Chi Khải không phải cực kỳ lửa nóng nha, ta cũng muốn trở về mua một kiện." Thạch Phong nhẹ gật đầu . "Khó trách ngươi không biết , ba giờ trước có một người gọi là một búa mua bán ngoạn gia bán rất nhiều cấp 3 thanh đồng Giáp trang bị , tuy nhiên thuộc tính vào so với kia cái Phòng Giữ Chi Khải kém một chút , bất quá giá cả cực kỳ tiện nghi , chỉ cần 4 tiền bạc , hơn nữa hắn còn buông lời nói , chích muốn liên lạc với hắn đại lượng đặt hàng , còn có thể đánh gẫy , tự nhiên các công hội đều đi liên lạc đặt hàng , hỏa đến không được , ai còn lại ở chỗ này vân vân Phòng Giữ Chi Khải nha ." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện:
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
Link thảo luận bên forum
.
 
Trở lên đầu trang