Trang chủ Du Hí Triệu Hoán Nữ Thần

Triệu Hoán Nữ Thần - 召唤女神

Long Đại Nhân Đã hoàn thành Du Hí

"Tại sao phải chơi trò chơi?" "Bởi vì trò chơi giảng quy tắc,...

2 Yêu thích| 363569Lượt xem| 61 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

3

5

5đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

"Tại sao phải chơi trò chơi?"

"Bởi vì trò chơi giảng quy tắc, chỉ cần cố gắng, sẽ có hồi báo."

Hắn có một chiến sĩ muội tử, trường kiếm chỗ chỉ, vạn phu mạc địch.

Hắn có một thánh kỵ sĩ muội tử, ban ngày có thể trị hết thương thế, buổi tối có thể trị hết tâm linh.

Hắn có một tiểu đức muội tử, chẳng những ban ngày có thể cỡi, buổi tối cũng có thể kỵ...

Nữ thần có ba tốt, bán nảy sinh (manh), làm nũng, sáng sớm tốt lành cắn...

( trịnh trọng thanh minh, đây là một bản thuần khiết sách, sung sướng hướng )

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn