Trang chủ Tiên Hiệp Tối Tiên Du

Tối Tiên Du - 最仙游

Hà Tả Đã hoàn thành Tiên Hiệp

Chính đạo vô vi tu tâm, đạo pháp tự nhiên. Ma đạo nghịch...

2 Yêu thích| 174124Lượt xem| 109 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Chính đạo vô vi tu tâm, đạo pháp tự nhiên. Ma đạo nghịch thiên cải mệnh, nhân định thắng thiên. Tà đạo nhược nhục cường thực, người thắng làm vua.

Tâm vi chính, tính giống như ma, đi như tà, lại đương như thế nào?

Hết thảy đều ở tối tiên bơi.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn