Trang chủ Huyền Huyễn Tối Cường Kiếm Thần Hệ Thống

Tối Cường Kiếm Thần Hệ Thống - 最强剑神系统

Hoàng Phong Đang ra Huyền Huyễn

Ta đã thấy Tây Môn Xuy Tuyết kiếm, Nhất Kiếm Tây Lai như tuyết...

42 Yêu thích| 667490Lượt xem| 930 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

3.5

5

52đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Ta đã thấy Tây Môn Xuy Tuyết kiếm, Nhất Kiếm Tây Lai như tuyết tịch mịch.

Ta đã thấy Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành kiếm, Thiên Ngoại Phi Tiên duy mỹ cực hạn.

Ta đã thấy Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại kiếm, vô địch với thiên hạ.

Đây là một cái mạt pháp thời đại, tiên đã không còn tiên, ma không còn ma.

Chư Thần đã bị bão cát mai một, cổ kiếm tại tàn phong trong hủ thêu.

Một đời ngưu nhân mang theo Hệ thống Kiếm Thần, giáng lâm đại hoang, vô số Kiếm Thần kỹ năng trong tay hắn tái hiện, Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại, Kiếm Thần Tây Môn Xuy Tuyết, Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành, Thần Kiếm sơn trang Tạ Hiểu Phong. . .

Tô Bại một đường hát vang, theo không biết xấu hổ không biết thẹn tư thái, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa xé mở cái này kiếm đạo thời đại suy thoái.

Nhìn qua phía sau trắng như tuyết xương trắng, Tô Bại như thế nói: Ta vì tiên, chúng sinh mỗi người như rồng, ta vì ma, mọi người đều làm kiến hôi, không bái tiên, không quỳ ma, chỉ tin kiếm trong tay.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn