Trang chủ Đô Thị Toàn Dân Tu Võ

Toàn Dân Tu Võ - 全民修武

Hà Xử Bất Nhiễm Trần Đang ra Đô Thị

Tại cái này toàn dân tu võ thời đại, cường giả di dân dị...

8 Yêu thích| 14900Lượt xem| 12 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.3

5

3đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Tại cái này toàn dân tu võ thời đại, cường giả di dân dị giới, kiếm đầy bồn đầy bát, truy tìm Vũ Đạo, đánh vỡ sinh tử giới hạn...

Hà Trần nhìn một trận diều hâu săn mồi, trán xuất hiện một hàng chữ: "Lão Âm bắt gà con, phải chăng tiến vào "

Vũ Đạo, từ lão Âm bắt gà con bắt đầu.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn