Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Toái Hư Không

Tiên Toái Hư Không - 仙碎虚空

Huyễn Vũ Đã hoàn thành Tiên Hiệp

Cửu tử bất hối, đạo tâm vĩnh tồn, một cái rung động đến...

16 Yêu thích| 255294Lượt xem| 1433 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

3.7

5

13đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Cửu tử bất hối, đạo tâm vĩnh tồn, một cái rung động đến tâm can con đường tu tiên.

Ba nghìn thế giới, Lục Đạo Luân Hồi, phàm nhân cũng có thể nhấc lên rộng lớn mạnh mẽ.

Trong mưa gió, mà lại nhìn Lăng Tiên cửu thiên chi lộ!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn