Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Ngục

Tiên Ngục

Chử Tửu Luận Già Phê Đã hoàn thành Tiên Hiệp

Tiên ngục bảo tháp, phi thường kỳ lạ đích tùy thân ngục...

3 Yêu thích| 664048Lượt xem| 86 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Tiên ngục bảo tháp, phi thường kỳ lạ đích tùy thân ngục giam.

Bắt phạm nhân trở thành miễn phí lao công, cho ta luyện đan, luyện khí, chế tạo phù lục...

Còn có thể rút ra phạm nhân đích pháp thuật kỹ năng, thần thông bí kỹ, thậm chí là chí cao Vô Thượng đích Tam Thiên Đại Đạo.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn