Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Kiếm Chưởng Môn

Tiên Kiếm Chưởng Môn - 仙剑掌门

Kiếm Tông Đồng Tử Đang ra Tiên Hiệp

Môn phái nhỏ một chưởng môn muốn tu tiên thành đại...

7 Yêu thích| 14257Lượt xem| 86 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

2đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5Môn phái nhỏ một chưởng môn muốn tu tiên thành đại đạo

Đây là một cái: Nhưng chấp kiếm trong tay, không hỏi ân cùng oán thế giới.

Đây là một cái: Vạn dặm nghe nói chuyện bất bình, hóa quang một đạo chém địch đi thế giới.

Đây là một cái: Tiêu dao kiếm tiên thế giới.

Cảnh giới: Dưỡng khí Kiếm khí Kiếm cơ Kiếm đan. . . . .

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn