Trang chủ Tiên Hiệp Tiệt Giáo Tiên

Tiệt Giáo Tiên - 截教仙

Chân Na Đát Hương Cao Đang ra Tiên Hiệp

Nhìn cho kĩ, là Trần Cửu Công chứ không phải Đặng Cửu...

11 Yêu thích| 233335Lượt xem| 113 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

2đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Nhìn cho kĩ, là Trần Cửu Công chứ không phải Đặng Cửu Công.

Hả? Ngươi không biết Trần Cửu Công là ai?

Chính là diễn viên quần chúng bên trong diễn viên quần chúng trong (Phong Thần diễn nghĩa), ra trận độ dài khoảng "250 chữ" Triệu Công Minh môn hạ đệ tử - Trần Cửu Công.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn