Trang chủ Huyền Huyễn Thôn Thiên Chí Tôn

Thôn Thiên Chí Tôn - 吞天至尊

Dạ Bán Vấn Đạo Đã hoàn thành Huyền Huyễn

Thái Huyền thế giới, học viện san sát, man thú hoành hành. Vô...

7 Yêu thích| 65272Lượt xem| 246 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

3.9

5

6đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Thái Huyền thế giới, học viện san sát, man thú hoành hành. Vô luận là nhân loại còn là man thú, tiên thiên tư chất, trời sinh huyết mạch, đều quyết định tương lai thành tựu.

Trấn nhỏ bình thường thiếu niên Vương Thần, đạt được kỳ ngộ, có thể thôn phệ sinh mệnh tinh nguyên, tăng lên tự thân thiên phú tư chất! Trời sinh tư chất thấp? Tu luyện chậm? Này thì thế nào!

Mà lại xem hèn mọn huyết mạch như thế nào dựa vào nuốt nguyên năng lực, siêu việt vô số chí cường huyết mạch, uẩn sinh vô thượng thần thể, siêu thoát luân hồi, vĩnh sinh bất tử, thành tựu đại đạo chí tôn!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn