Trang chủ Tiên Hiệp Thỉnh Khiếu Ngã Tông Chủ Đại Nhân

Thỉnh Khiếu Ngã Tông Chủ Đại Nhân - 请叫我宗主大人

Tối Ái Cật Lương Cao Đang ra Tiên Hiệp

Vượt cấp khiêu chiến? Lâm trận đột phá? Không Những này...

1 Yêu thích| 7324Lượt xem| 10 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Vượt cấp khiêu chiến? Lâm trận đột phá? Không

Những này nào có nghiền ép địch nhân đến đến thống khoái.

Đây là một bản hệ thống xuyên việt lưu chính xác mở ra phương thức.

Tại vạn giới làm ruộng, làm vạn giới tông chủ.

PS: Hok thấy tag biến thân nhỉ?

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn