Trang chủ Tiên Hiệp Thiết Tiên Truyền Nhân Tại Đô Thị

Thiết Tiên Truyền Nhân Tại Đô Thị

Tiểu Tiểu Vũ Đang ra Tiên Hiệp

Mỹ thực nhà bình luận Cổ Tranh bị Thiết Tiên tuyển chọn,...

2 Yêu thích| 4284Lượt xem| 85 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

3đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Mỹ thực nhà bình luận Cổ Tranh bị Thiết Tiên tuyển chọn, trở thành đô thị Thiết Tiên truyền nhân, ở Thiết Tiên lệnh khí linh các loại thử thách bên dưới, tăng lên bản thân, cuối cùng trở thành từ trước tới nay vĩ đại nhất thực tiên.

(Cổ Tranh: "Tiên giới đối với nguyên liệu nấu ăn cũng phân chia đẳng cấp? Trên địa cầu tốt nhất nguyên liệu nấu ăn chỉ là phổ thông cấp bậc? Ngươi để ta dùng hiện hữu nguyên liệu nấu ăn làm ra cấp bậc cao nhất mỹ thực, khí linh ngươi ra, ta tuyệt đối không đánh ngươi! )

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

0 anhnv.texBá Tánh Bình Dân

thú vị, có sự đầu tư kỹ về các món ăn

Jan 10, 2017 10:44 pm

Thêm đánh giá

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn