Trang chủ Lịch Sử Tiểu Quốc Bá Nghiệp

Tiểu Quốc Bá Nghiệp - 小国霸业

Cửu Vi Phi Hoa Tác giả ngừng viết Lịch Sử

Lập trình viên vô ý điện giật, xuyên qua đến một cái bình...

0 Yêu thích| 9630Lượt xem| 9 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Lập trình viên vô ý điện giật, xuyên qua đến một cái bình hành lịch sử không gian, không thể tưởng tượng nổi sự tình liên tiếp, bám thân một quốc gia công tử, mạc danh mở ra hệ thống, nhìn hắn làm sao nước giàu binh mạnh, bắt đầu hắn dị thế lữ trình.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn