Trang chủ Huyền Huyễn Thế Tôn

Thế Tôn - 世尊

Dạ Nam Thính Phong Đang ra Huyền Huyễn

Gia cảnh bần hàn, cùng ăn đất giang hàn, bất ngờ được một...

5 Yêu thích| 13302Lượt xem| 25 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

2đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Gia cảnh bần hàn, cùng ăn đất giang hàn, bất ngờ được một giọt thần bí huyết dịch, nắm giữ có thể vô hạn khôi phục bất tử bất diệt thân thể, vì không bị cắt miếng nghiên cứu, đi tới một con đường không có lối về.

Tính bùng nổ bí thuật, đánh đổi rất lớn? Công pháp nghịch thiên, nguy hiểm cực cao?

Không tồn tại!

"Không có cái gì kẻ địch là một lần tự bạo nổ bất tử, nếu như có vậy thì hai lần."

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn