Trang chủ Đô Thị Thế Ngoại Tiên Nông

Thế Ngoại Tiên Nông

Soái Ca Đạo Tể Đang ra Đô Thị

Nhỏ nông thôn, đại thế giới. Diệp Nam trở thành thổ địa...

0 Yêu thích| 13391Lượt xem| 34 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Nhỏ nông thôn, đại thế giới.

Diệp Nam trở thành thổ địa gia người thừa kế, hắn có thể điều động một phương thổ địa, cải tiến sinh vật!

Dựa vào năng lực này, hắn muốn tại mình sơn thôn, kiến thiết một cái mỹ lệ thế giới mới.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn