Trang chủ Tiên Hiệp Thất Tinh Sang Thế Lục

Thất Tinh Sang Thế Lục

Tiếu Trúc Thiên Đang ra Tiên Hiệp

Thiên địa đại đạo vòng đi vòng lại , hình thành tự nhiên;...

0 Yêu thích| 20353Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Thiên địa đại đạo vòng đi vòng lại , hình thành tự nhiên; Ngũ Hành tương sinh tuần hoàn không thôi , tư dưỡng chúng sinh . Ba hồn bảy vía là làm sinh mệnh gốc rễ , tu luyện hồn phách , mới có thể hiểu rõ Thiên Cơ; lĩnh ngộ Ngũ Hành , mới có thể tìm kiếm tự nhiên bổn nguyên .

Lại nhìn một vị từ nhỏ nhận hết cười nhạo cậu bé , như thế nào mang theo theo đuổi thiên đạo mơ mộng , trải qua kỳ ngộ sau trọng tố ba hồn bảy vía phi thăng hồn giới; có can đảm đạp phá thiên đạo , trải qua lịch lãm rèn luyện sau hàng phục Tứ đại Thánh Thú đến Tiên giới . Thiên Đạo chí lý hiểu rõ rồi , Thiên Địa bổn nguyên nạp với tự thân , rốt cuộc khai thiên tích địa , sáng tạo chúng sinh , là vì Sáng Thế !

Nhân giới ---- Hồn Tu , Hồn Sư , Địa Hồn Sư , Thiên Hồn Sư —— phi thăng

Hồn giới ---- Hồn Sĩ , Hồn Chủ , Hồn Tướng , Hồn Vương , Hồn Hoàng , Hồn Thánh , Hồn Tiên —— phi thăng

Tiên giới ---- Tư Đồ , Tư Không , Tư Thiên —— Sáng Thế

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn