Trang chủ Kỳ Huyễn Đê Duy Du Hí

Đê Duy Du Hí - 低维游戏

Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong Đang ra Kỳ Huyễn

Muốn làm nhưng lại quá làm biếng ai làm ko pm để tớ xin mod giao...

7 Yêu thích| 24336Lượt xem| 58 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

3.5

5

4đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Muốn làm nhưng lại quá làm biếng ai làm ko pm để tớ xin mod giao quyền!!!
.
.
.
Lục Chi Ngư ngẫu nhiên phát hiện một cái đi thông thấp duy độ thế giới cửa vào, từ đó về sau nó làm thay đổi đường đời bình phàm hướng tới...
Lục Chi Ngu cảm giác bản thân như một GM . vì vậy sáng tạo một thế giới ma pháp và khoa học kỹ thuật giúp hoàn thiện bản thân tiến hóa thành...

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Top công thần

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn