Trang chủ Tiên Hiệp Thành Tiên Lưu Lãng Ký

Thành Tiên Lưu Lãng Ký

Lục Nguyệt Quan Chủ Đã hoàn thành Tiên Hiệp

Phàm nhân hỏi: xin hỏi thần tiên, như thế nào tiên...

2 Yêu thích| 16385Lượt xem| 19 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

2đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Phàm nhân hỏi: xin hỏi thần tiên, như thế nào tiên đạo?

Thần tiên đáp: thiên đạo tức là tiên đạo.

Phàm nhân hỏi: tái xin hỏi thần tiên, kia làm sao vi thiên đạo?

Thần tiên đáp: ngươi chính là thiên đạo!

Phàm nhân nếu có chút sở ngộ, khấu tạ mà đi. . . . . .

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn