Thần Thư Kỷ Nguyên

Chương 64 : Bước vào Dịch Cân cảnh

Người đăng: Minh Tâm

Chương 64: Bước vào Dịch Cân cảnh Tu dưỡng vài ngày sau, thân thể Lưu Tú tăng lên tới đỉnh cao, tối nay liền muốn xung kích Dịch Cân cảnh. "Tú tài ngốc, thân thể có bao nhiêu kinh mạch?" Thiên Xà vương hỏi. "Thân thể có kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh!" Lưu Tú nói rằng: "Tám cái chủ tuyến đường chính, mười hai điều phụ trợ tuyến đường chính!" Kỳ kinh bát mạch, tương đương với là tám cái đường sắt, vận tải lượng to lớn; mà thập nhị chính kinh, tương đương với mười hai điều quốc lộ, vận tải lượng kém hơn. "Sai rồi, thân thể ảo diệu, thân thể chi huyền diệu, dù cho là Thánh Nhân, cũng chỉ là có thể tìm hiểu một, hai!" Thiên Xà vương nói: "Kỳ kinh bát mạch, tương đương với mười hai điều sông lớn; mà thập nhị chính kinh, tương đương với mười hai điều trung đẳng dòng sông. Thân thể còn có vô số kinh mạch thật nhỏ, giống như dòng sông nhỏ; còn có một chút Ám Mạch, giống như sông ngầm dưới lòng đất!" "Dịch Cân cảnh, lại là phân một số cái tiểu cấp độ, mở ra kỳ kinh bát mạch, chân khí hình thành bên trong tuần hoàn, hình thành Tiểu Chu Thiên, đây là một cấp độ; mở ra thập nhị chính kinh, hình thành Đại Chu Thiên, lại là một cái tiểu cấp độ; mà mở ra những kia nhỏ bé kinh mạch, lại là một cái tiểu cấp độ; mà mở ra thân thể Ám Mạch, lại là một cái tiểu cấp độ!" "Tu luyện chi đạo, chia làm ba cái đại cảnh giới, mỗi cái đại cảnh giới lại là một số cái cảnh giới nhỏ, mà cảnh giới nhỏ lại là chia làm một số cái cấp độ. Mà Dịch Cân cảnh, chia làm bốn cái tiểu cấp độ, Tiểu Chu Thiên, Đại Chu Thiên, Vi Mạch, Ám Mạch." "Nếu là người bình thường, ta cũng không cần nói nhiều như vậy, chỉ cần mở ra Tiểu Chu Thiên, Đại Chu Thiên, liền có thể xung kích cảnh giới Đoán Cốt. Nhưng là ngươi không giống nhau!" "Ta không giống nhau!" Lưu Tú cười nói, "Ta có cái gì chỗ khác thường!" "Trong truyền thuyết, nếu là rèn luyện ra luồng chân khí thứ nhất, là hậu thiên chân khí, chỉ có thể là mở ra Tiểu Chu Thiên, Đại Chu Thiên , còn Vi Mạch, Ám Mạch, vô lực đến cực điểm; nhưng nếu là rèn luyện ra luồng chân khí thứ nhất, là tiên thiên chân khí, có thể đánh Vi Mạch, Ám Mạch!" Thiên Xà vương nói: "Mở ra Vi Mạch, Ám Mạch, đối với ngươi chỗ tốt rất lớn!" "Vi Mạch có bao nhiêu? Ám Mạch có bao nhiêu?" Lưu Tú hỏi. "Không biết!" Thiên Xà vương gọn gàng dứt khoát nói rằng, "Ta không phải là không gì không làm được, Vi Mạch, Ám Mạch, đều là liên quan đến thân thể huyền bí, khả năng một ít Thánh Nhân thế gia biết, một ít cổ lão Tiên môn biết, một ít hoàng thất biết. Mà ta không biết!" "Đáng tiếc rồi!" Lưu Tú vi hơi thở dài, quả nhiên vẫn là nền tảng nông cạn, một ít thâm ảo bí ẩn, căn bản không biết. Bất quá, Lưu Tú rất mau đem những này tâm tư, vứt sang một bên, bắt đầu xung kích Dịch Cân cảnh. Cho tới, Vi Mạch, Ám Mạch tin tức, tạm thời đặt ở một bên. Xẹt xẹt! Lưu Tú nhận biết bên trong, trong thân thể luồng chân khí thứ nhất sinh ra. Này sợi chân khí, mang theo Lưu Tú sinh mệnh dấu ấn, mang theo hắn đặc biệt khí tức, tinh khiết hoàn mỹ! Ào ào ào! Luồng chân khí thứ nhất, bắt đầu ở trong kinh mạch lưu chuyển, hình thành Tiểu Chu Thiên tư thế. Tiểu Chu Thiên thông, bách bệnh không. Người bình thường thân thể Tiểu Chu Thiên, liên quan đến kinh mạch, đều là thông, luyện công lại muốn cầu mở ra, là vì khí thế đi được càng thông thuận. Theo luồng chân khí thứ nhất sinh ra, lại là đệ nhị sợi chân khí sinh ra. . . Chân khí liên tiếp không ngừng sinh ra, chân khí số lượng tăng nhanh, Lưu Tú cảm thấy kinh mạch có chút phồng lên cảm giác, lúc này không lại tinh luyện chân khí, mà là vận chuyển chân khí, ở từng cái Tiểu Chu Thiên cất bước, ôn dưỡng thân thể, ôn nói kinh mạch. Mở rộng kinh mạch, tăng lên kinh mạch chứa đựng số lượng. Ngay trong lúc đó, Lưu Tú cảm thấy sức mạnh thân thể tăng lên rất nhiều, hiện tại sức mạnh, hầu như là 350 cân, tăng lên năm mươi cân. Chân khí, giống như điện lực; mà kinh mạch, giống như dây điện; mà đan điền giống như động cơ. Thôi thúc điện lực, có thể mang đến mạnh mẽ động năng, hóa thành sức mạnh khổng lồ; mà thôi thúc chân khí, có thể mang đến sức mạnh mạnh mẽ. Ngay trong lúc đó, Lưu Tú quay về chân khí, có hiểu mới. Chân khí có thể ôn dưỡng kinh mạch, mở rộng kinh mạch, tăng lên chân khí chứa đựng số lượng; vì vậy đến Dịch Cân cảnh giới võ giả, sẽ không chém giết huyết chiến, tiêu hao chân khí, Lúc này chậm lại kinh mạch mở rộng, chậm lại tu vi tăng lên. "Đáng tiếc rồi! Chỉ có chân khí, cô đọng đến 10 ngàn sợi chân khí, mới có thể mở ra Đại Chu Thiên, mở ra đan điền, đan điền mới có thể chứa đựng chân khí!" Lưu Tú hồi tưởng. Võ Đạo tu luyện, một bước một cái cửa ải, càng là tu vi mạnh mẽ, càng là dễ dàng chân khí mất khống chế, tẩu hỏa nhập ma, chân khí xảy ra sự cố, chết không có chỗ chôn. Vì vậy, Võ Đạo tu luyện, cần phải cẩn thận cực kỳ, lại vì là cẩn thận cũng không quá đáng. Ngưng luyện ra 10 ngàn sợi chân khí, có thể đạt tới Tiểu Chu Thiên đỉnh cao; Tiểu Chu Thiên đỉnh cao thì, có thể xung kích đan điền, mở ra đan điền, khiến bên trong đan điền chứa đựng chân khí, mở rộng chân khí dung lượng. Mà Đại Chu Thiên đỉnh cao, có thể chứa đựng mười vạn sợi chân khí. Mà Lưu Tú tích lũy thâm hậu, chứa đựng chân khí số lượng, tất nhiên là vượt xa số này trị. . . . Chân khí không ngừng lưu chuyển, rèn luyện thân thể, rèn luyện kinh mạch, cảm thụ thân thể biến hóa, trong lòng Lưu Tú càng ngày càng hiểu ra. Có một số việc, Thiên Xà vương cũng không biết. Bình thường võ giả, ở Dịch Cân cảnh, nhiều là hậu thiên chân khí; mà chỉ có đã ít lại càng ít tồn tại, sinh ra tiên thiên chân khí. Tiên thiên chân khí, chất lượng trên xa cao hơn nhiều hậu thiên chân khí, đối với kinh mạch ôn dưỡng mở rộng, càng là chỗ tốt không nhỏ. Những kia sinh ra tiên thiên chân khí Dịch Cân võ giả, nhiều là kinh mạch rộng lớn, tính dai mười phần, có thể chứa đựng càng nhiều chân khí. Mà Lưu Tú mơ hồ phát hiện, chân khí của hắn không chỉ có là bẩm sinh thuộc tính, càng là mang theo một tia linh tính. Bình thường võ giả, nhiều là khoanh chân cô đọng chân khí thì, chân khí mới sẽ vận chuyển; mà bình thường nghỉ ngơi, hoặc là làm những chuyện khác thì, chân khí sẽ đình trệ hạ xuống, không ở vận chuyển. Lưu Tú nhưng cảm thấy, chân khí trong cơ thể tựa hồ có linh tính, ở hắn khoanh chân ngưng thần, vận chuyển chân khí thì, chân khí vận chuyển tốc độ cực nhanh; mà đình chỉ tu luyện thì, làm những chuyện khác thì, chân khí như trước là đang lưu động, cô đọng chân khí, chỉ là tốc độ biến chậm rất nhiều, chỉ là một phần ba mà thôi. Cũng chính là nói, người bình thường chỉ có tu luyện thì, chân khí ở tăng trưởng; mà Lưu Tú bình thường thời khắc, bất luận là ăn cơm ngủ, vẫn là làm những chuyện khác, chân khí thời khắc ở cô đọng. Bình thường võ giả tu luyện thì, một canh giờ cũng vẻn vẹn là cô đọng một trăm sợi chân khí mà thôi, mà một ngày nhiều nhất tu luyện bốn tiếng, không phải vậy tinh lực sẽ không ăn thua, một ngày nhiều nhất cô đọng bốn trăm sợi chân khí; Mà Lưu Tú chân khí cô đọng tốc độ cực nhanh, tu luyện thì, một canh giờ cô đọng ba trăm sợi chân khí; mà bình thường thời khắc, chân khí tự động vận chuyển, một canh giờ cô đọng một trăm điều; một ngày chí ít cô đọng 2,400 sợi chân khí; mà nhiều nhất có thể cô đọng 3,600 sợi chân khí. Tốc độ tu luyện quá nhanh, dựa theo tốc độ này, chỉ cần ba, năm ngày, liền có thể xung kích Đại Chu Thiên. Chỉ là, mỗi ngày cô đọng chân khí, có chín tầng, bị kinh mạch thu hút, ôn dưỡng kinh mạch, mở rộng kinh mạch nhận độ, độ rộng, mở rộng chân khí dung lượng. Chí ít cần hai tháng, mới có thể đạt đến Tiểu Chu Thiên đỉnh cao. Hắn có so với bình thường võ giả, càng nhanh tốc độ tu luyện, nhưng là vì đánh tốt căn cơ, nhưng là tốc độ so với bình thường võ giả muốn chậm rất nhiều.
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
 
Trở lên đầu trang