Thần Thư Kỷ Nguyên

Chương 35 : Thiên ý như vậy biết làm sao được!

Người đăng: Minh Tâm

"Tiểu hài tử phân đúng sai, mà đại nhân chỉ phân lợi và hại. Nhân Hoàng vẫn là hài tử, dù cho là hắn có thể trạng của người trưởng thành, có trí tuệ mạnh mẽ, có sức mạnh vô địch, nhưng hắn trên bản chất vẫn là hài tử. Nói dễ nghe nghe chút, là xích tử chi tâm; nói khó nghe chút, chính là không biết thức thời." Lưu Tú nói: "Đây là Nhân Hoàng vĩ đại chỗ, cũng là Nhân Hoàng bi kịch chỗ!" Trước tiên có Nhân Hoàng, sau có Nhân tộc. Bên trong đất trời, nguyên bản là không có Nhân tộc, chính là có Nhân Hoàng, mới có Nhân tộc. Năm đó, Nhân Hoàng dưới trướng, mười vạn bộ lạc, đều là được gọi là Nhân tộc. "Thiên địa có luân hồi, luân hồi mà hai, từ sinh ra đến chết đi là một loại luân hồi, xuân hạ thu đông lại là một loại luân hồi." Lưu Tú thở dài nói: "Người từ sinh ra, đến thanh niên, trung niên, tráng niên, lão niên, cuối cùng tử vong. Tử vong sau đó, nhân sĩ như đèn tắt, tất cả tiêu tan mà đi, cũng lại không còn tồn tại nữa, đây là một loại luân hồi!" "Còn có một loại luân hồi, là xuân hạ thu đông bốn mùa luân hồi. Xuân thu sau đó, là mùa hè; sau mùa hè, là mùa thu; sau mùa thu, là mùa đông. Mùa đông là vạn vật chung kết thời gian, cũng là vạn vật thức tỉnh thời khắc. Không có mùa đông tích lũy, lại sao lại có mùa xuân cày cấy, mùa hè gian lao, mùa thu thu hoạch!" "Mùa đông là cựu luân hồi chung kết, cũng là luân hồi bắt đầu!" "Bên trong đất trời, số mệnh có hạn, số mệnh hiện ra bên tăng bên giảm số lượng, lẫn nhau chập trùng biến hóa, làm số mệnh tiêu hao rất lớn thì, cần phải không ngừng ôn dưỡng số mệnh, xúc tiến số mệnh tăng trở lại; chỉ có như vậy, số mệnh mới có thể liên miên không ngừng, kéo dài lâu dài. Một cái hoàng triều, chính là một cái bốn mùa. Mùa xuân, đại diện cho hoàng triều ban đầu, trật tự sơ định, là cày cấy thời đại, là quân vương nhất là gian lao thời đại, cũng là mở rộng đất đai biên giới thời đại; mùa hè, đại diện cho hoàng trong triều, là nhất là gian lao, phồn mang nhất thời gian, thống trị quốc gia, bận rộn đến cực điểm; mùa thu, là hoàng triều mùa thu hoạch, là hoàng triều hưng thịnh thời đại, cũng là thịnh thế phồn hoa. Thế nhân đều là yêu thích thịnh thế, cũng không biết thịnh thế là vô số thời đại, số mệnh tích lũy sau đó, kịch liệt phun trào." "Mùa đông, là hoàng triều sa sút, hắc ám thì đoạn, cũng là số mệnh thung lũng thời đại, là số mệnh ôn dưỡng thời đại! Không có quãng thời gian này, số mệnh ôn dưỡng, Nhân tộc khả năng số mệnh tiêu hao hết, triệt để tiêu vong; không có quãng thời gian này số mệnh ôn dưỡng, cũng sẽ không có mùa xuân bắt đầu, sẽ không có luân hồi mới mở ra! Loại này bốn mùa luân hồi, lại danh nghĩa hợp cửu tất, phân phân lâu tất hợp, lại được gọi là thay đổi triều đại." Nói, Lưu Tú trong giọng nói, mang theo than thở vẻ: "Nhân Hoàng là hạng người đại trí tuệ, khiến loài người miễn với đi tới từ sinh ra đến chết đi loại kia luân hồi, mà là đi tới xuân hạ thu đông, bốn mùa thay đổi loại kia luân hồi, này vô hình trung, kéo dài số mệnh của Nhân tộc. Ba ngàn năm, chính là một cái luân hồi. Ba ngàn năm sau đó, Nhân tộc số mệnh tất nhiên rơi xuống tới cực điểm, do đó ôn dưỡng số mệnh, mở ra tân một đoạn luân hồi. Nếu là có người đánh vỡ luân hồi, để hoàng triều số mệnh kéo dài bốn ngàn năm, năm ngàn năm, khi đó Nhân tộc số mệnh đều sẽ triệt để tiêu hao hết, cũng không còn một tia khả năng ôn dưỡng, không có một chút tăng trở lại khả năng; số mệnh của Nhân tộc, chỉ có thể vẫn ngã xuống, ngã xuống, mãi đến tận cuối cùng tiêu vong mà đi!" . . . Bạch Tố Tố thưởng thức, trong lòng có lĩnh ngộ, nói rằng: "Tiên Đạo, đi được bốn mùa luân hồi phương pháp; mà Võ Đạo, đi được là từ sinh ra đến chết đi luân hồi. Tiên Đạo, tu luyện linh hồn, ngưng tụ Nguyên Thần sau đó, một khi thân thể làm hư hại, hoặc là thân thể tuổi thọ tiêu hao hết, có thể thi giải mà đi, lần thứ hai sống lại mà đến; Võ Đạo, đi được là từ sinh ra đến chết đi luân hồi, một khi thân thể làm hư hại, liền sẽ triệt để tiêu vong, ngã xuống ở trong thiên địa!" "Tiên Đạo, cầu được là mấy thế tuổi thọ, vì vậy trường sinh; mà Võ Đạo, theo đuổi chính là một đời phồn hoa, vì vậy sức mạnh vô địch!" "Chỉ tiếc. . ." Lưu Tú thở dài nói: "Xuân hạ thu đông, bốn mùa thay đổi, không tách ra khải luân hồi, xác thực là kéo dài chủng tộc số mệnh, tốt nhất phương pháp. Chính là này chỉ đại biểu giả trường sinh, không có nghĩa là không chết. Thời đại Nhân Hoàng, là nhân tộc thiếu niên; thời đại Đại Đế, là nhân tộc trung niên; thời đại Bách Thánh, là nhân tộc tráng niên; hiện nay là Nhân tộc tuổi già!" "Nhân tộc già lọm khọm, Khả năng có một ít cường giả sinh ra, kéo dài Nhân tộc số mệnh, là nhân tộc kéo dài tính mạng, chính là nhiều hơn nữa là kéo dài tính mạng, khó có thể cứu lại Nhân tộc từ từ hướng đi tiêu vong, sa sút!" Làm một người già đi thời khắc, có thể thông qua dùng một ít kéo dài tuổi thọ đan dược, kéo dài tuổi thọ, để vốn là sắp chết đi, mạnh mẽ sống thêm trên một khoảng thời gian. Chính là kéo dài tuổi thọ đan dược, không phải vạn năng, phía trước mấy lần, còn hữu dụng; nhưng đến mặt sau, nhưng là vô dụng đến cực điểm. Đây chỉ là có thể kéo dài tuổi thọ mà thôi, không cách nào phản lão hoàn đồng. Nhân tộc bây giờ đã bước vào tuổi già, khả năng có một ít tuyệt đại cường giả xuất hiện, cứu vớt Nhân tộc ở trong vong nguy, tuy nhiên chỉ có là kéo dài tính mạng, kéo dài tuổi thọ mà thôi. Không cách nào cứu lại, trượt xu thế, không cách nào cứu lại tử vong số mệnh. Bạch Tố Tố thản nhiên nói: "Nhân tộc bước vào tuổi già, lẽ nào không cách nào cứu vớt sao?" Lưu Tú thở dài nói: "Không cách nào cứu vớt, gần giống như không cách nào để cho một cái người hạ tiện, trở nên cao thượng!" Kết thúc, trước sau như một thê lương! Bạch Tố Tố nói: "Lẽ nào, không có phương pháp cứu vãn sao?" Lưu Tú hỏi ngược lại: "Ngươi cũng biết, đây là một cái thời đại nào?" "Thời đại nào?" "Đây là một cái thời đại mạt pháp. Thời đại mạt pháp, nói tới không phải Tiên Đạo héo tàn, Võ Đạo héo tàn, Văn Đạo héo tàn, nguyên khí đất trời mỏng manh, các loại linh khí mỏng manh, mà là nói đến nhân tâm trở nên thấp hèn lên. Thiên địa linh khí trở nên mỏng manh, có phương pháp phá giải khôi phục nguyên khí đất trời; công pháp điêu linh, có thể sáng tạo công pháp mới. Chính là lòng người trở nên thấp hèn lên, lại là không thể cứu vớt!" "Một vị Thánh Nhân đã nói, thiếu sót trên địa lợi, có thể tranh thủ, có thể cướp đoạt mà đến; dân tâm thiếu sót, có thể lừa dối thu được; chỉ có thiên đạo biến hóa, không thể nào dự đoán, cũng khó có thể thay đổi. Thiên đạo là gì? Trời nhìn chính là dân nhìn, trời nghe chính là dân nghe, thiên ý chính là dân ý!" Lưu Tú thản nhiên nói: "Dân ý là là gì? Dân ý, ngay cả dân chúng phẩm chất, ngay cả Nhân tộc dân chúng phẩm chất. Mà thật bất hạnh, chúng ta sinh sống ở một cái thấp hèn thời đại, cái thời đại này không tín ngưỡng Nhân Hoàng chi đạo, không tín ngưỡng Đại Đế chi học, không tín ngưỡng bách Thánh đạo lý, chính là tín ngưỡng thấp hèn, chính là tín ngưỡng bạo lực!" "Người thấp hèn, người đê tiện đến cực điểm thì vô địch; người bạo lực, cường giả vi tôn, thực lực vi tôn. Người thấp hèn, không có điểm mấu chốt, không tuân thủ phẩm hạnh, không đức hạnh; người bạo lực, nô lệ của bạo lực, chó săn của sức mạnh. Làm thấp hèn cùng bạo lực tập hợp, hóa thành Nhân tộc chúng sinh phẩm chất, vận mệnh không thể thay đổi!" "Thiên ý như vậy, biết làm sao được!" "Lẽ nào không có phương pháp cứu vãn sao?" Bạch Tố Tố hỏi. "Có!" Lưu Tú lạnh nhạt nói: "Đêm đen mênh mông, không trải qua hắc ám, sao lại có quang minh. Thế nhân đều là căm ghét hắc ám, cũng không biết hắc ám làm cho người ta mang đến an bình, tu dưỡng. Trải qua dài dằng dặc hắc ám, Nhân tộc khả năng sống lại mà tới. . ." . . . Ngày thứ hai, cáo biệt rời đi. Về đến nhà trung, Lưu Tú lại là trải qua không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền sinh hoạt. Ngoại giới phồn hoa, ngoại giới náo nhiệt, lại là cùng ta hà quan! Vừa đọc thư, vừa viết tiểu thuyết. Trang này tiểu thuyết vì là 《 Thiến Nữ U Hồn 2 * Nhân Gian Đạo 》. Đây là một cái giảng giải thời đại bi ai tiểu thuyết, Ninh Thải Thần rời đi Lan Nhược Tự, đến Thập Lý huyền, tao ngộ hắc điếm, suýt chút nữa bị làm thành bánh bao nhân thịt người; lại là bị coi như tội phạm, nhốt vào lao ngục, cũng bị coi như người chết thế, khai đao hỏi chém. Ở đây gặp phải Gia Cát Ngọa Long. Gia Cát Ngọa Long, lại một cái bi kịch! "Tổ tông không có tầm mắt, để ta theo đuổi học vấn, để ta thư truyện thế. Ai biết, sáng tác du ký, bọn họ nói ta tiết lộ quốc gia cơ mật; sáng tác lịch sử, nói ta mượn xưa nói nay; chú giải binh pháp, lại nói ta xúi giục mưu phản; sáng tác thần quái cố sự đi, lại nói ta đạo người mê tín; cuối cùng sửa Danh Nhân Truyện Ký, kết quả vị danh nhân này rủi ro, bị định vì loạn đảng, ta với hắn cùng nơi phán cái chung thân giam cầm. . . Ai, nhân sinh chính là cái lao ngục a!" Gia Cát Ngọa Long, tương đương với là Gia Cát Lượng. Có Gia Cát Lượng tài hoa, nhưng không có làm tể tướng, mà là ngồi tù, không thể không nói là bi kịch. Lấy Gia Cát Ngọa Long bản lĩnh, rời đi ngục giam, dễ như ăn cháo, nhưng hắn cự tuyệt chưa vượt ngục. Thiên địa là lao ngục, nhân sinh là lao ngục, hà tất vượt ngục, từ một cái lao ngục, nhảy đến một cái khác lao ngục. Ngồi tù hà không phải là hạnh phúc? Chí ít quản cơm ăn. Rời đi lao ngục, lại là gặp phải thi yêu, lại là gặp phải từ hàng phổ độ, kiếp số liên miên không ngừng. Đây là một bộ bi thảm tiểu thuyết, giảng giải sinh mệnh khủng bố, giảng giải nhân sinh bất an, đây là một cái người xấu đông đảo, người tốt ít ỏi thời đại. Người xấu đem người tốt đánh chết, sau đó toàn thế giới đều là người xấu, mọi người đều là người xấu.
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
 
Trở lên đầu trang