Thần Thư Kỷ Nguyên

Chương 26 : Thánh Nhân không chết đạo tặc không ngừng

Người đăng: Minh Tâm

Cáo từ một tiếng, Lưu Tú xoay người rời đi. Chính là giao phong ngắn ngủi, Lưu Tú ngay cả phát giác cùng con cháu thế gia chênh lệch. Trong lúc hốt hoảng, Lưu Tú không khỏi nghĩ đến kiếp trước một ít chuyện. Triều Đường, đi được là giáo dục quý tộc con đường; triều Tống, đi được là khoa cử giáo dục con đường. Triều Đường, bồi dưỡng chính là tố chất nhân tài; triều Tống, bồi dưỡng chính là dự thi nhân tài. Ở nhân tài trên chất lượng, giáo dục tố chất bồi dưỡng được nhân tài, so với giáo dục dự thi bồi dưỡng được nhân tài, chất lượng càng cao hơn. Tổng thể mà nói, triều Đường nhân tài tố chất, so với triều Tống nhân tài tố, chất lượng càng cao hơn. Ở trên số lượng nhân tài, giáo dục dự thi có thể sản xuất lượng lớn hóa, sản xuất quy mô lớn, sản xuất tiêu chuẩn hóa, giống như sản xuất đồ hộp giống như vậy, hoạt động theo dây chuyền, thực hiện sản xuất đại công nghiệp; mà giáo dục quý tộc, giáo dục tinh anh, giáo dục tố chất, trên bản chất là đi tới cá tính hóa sản xuất, làm nhỏ xuống sản xuất, con đường sản xuất thủ công. Tổng thể mà nói, triều Tống trên số lượng nhân tài, lại là vài lần, gấp mấy chục lần với triều Đường. Giáo dục dự thi, có rất nhiều khuyết điểm, rất nhiều thiếu sót, nhưng ưu điểm cũng là to lớn, có thể sản xuất lượng lớn hóa, có thể hình thành con số khổng lồ, có thể bồi dưỡng không ra nhân tài, lại là có thể phổ cập giáo dục, mà phổ cập giáo dục, chính là phổ cập phồn vinh. Triều Tống phồn vinh, chính là ở phổ cập giáo dục, dẫn đến phổ cập phồn vinh; triều Tống bi kịch, cũng ở chỗ bồi dưỡng không ra nhân tài, thời khắc mấu chốt, hoàn toàn là oắt con vô dụng, thời loạn lạc ra không được anh hùng, không có hạng người ngăn cơn sóng dữ. Giáo dục dự thi, phí tổn rất thấp; mà giáo dục tố chất, phí tổn rất cao. Giáo dục dự thi, thích hợp với trị thế; giáo dục tố chất, thích hợp với thời loạn lạc. Ở trị thế, không cần Gia Cát Lượng thiên tài như vậy, không cần Bạch Khởi danh tướng như vậy, kẻ ngu si làm hoàng đế như thường là quốc thái dân an, ngu xuẩn làm tể tướng, như thường là quốc gia ổn định. Giáo dục dự thi, dù cho là bồi dưỡng không ra nhân tài, cũng không quan trọng. Trái lại những nhân tài này, sẽ trở thành nhân tố không ổn định của xã hội. Gia Cát Lượng có tài năng làm tể tướng, có thể ở trị thế chỉ có thể làm một cái Huyện lệnh, cái gọi là tâm cao hơn trời, mệnh bạc như giấy, đương nhiên là đối với xã hội bất mãn, sinh ra oán hận tâm tình, đương nhiên là hình thành nhân tố không ổn định của xã hội. Mà giáo dục dự thi, cuộc thi làm chủ đề, điểm số làm tiêu chuẩn. Giáo dục dự thi, có thể thi không ra nhân tài, nhưng có thể thi ra công bằng. Mà ở trị thế, công bằng so với nhân tài quan trọng; chỉ có thời loạn lạc, mới sẽ là nhân tài so với công bằng quan trọng. Mà giáo dục tố chất, là không cách nào trải qua cuộc thi kiểm nghiệm, không cách nào trải qua điểm số cân nhắc. Hoặc là trải qua cuộc thi trắc nghiệm, điểm số cân nhắc, trên bản chất lại là bị trở thành một loại khác giáo dục dự thi. Mà chuyện này ý nghĩa là tính chất mơ hồ, tính chất mơ hồ lại là dễ dàng sinh ra các loại không công bằng. Giáo dục dự thi, không cách nào bồi dưỡng nhân tài, nhưng có thể mang đến công bằng. Vì vậy, rất nhiều người sau khi thi rớt, chỉ có thể oán hận chính mình vô năng, mà sẽ không oán hận xã hội. Giáo dục tố chất, có thể bồi dưỡng nhân tài, nhưng không cách nào mang đến công bằng. Vì vậy, nhân tài sau khi bị vùi dập, sẽ oán hận xã hội. Giáo dục dự thi, càng có lợi hơn với vào nghề; mà giáo dục tố chất, bất lợi cho vào nghề. Cử nghiệp như bán dạo, lúc trước tập trung vào chung quy phải có báo lại. Mà giáo dục dự thi, thuộc về cao tập trung vào cao báo lại, dễ dàng kiếm tiền, cũng dễ dàng thường tiền; mà giáo dục tố chất, lại là siêu cấp tập trung vào, lại là trung đẳng báo lại, cấp thấp báo lại, thường xuyên thường tiền. Giáo dục dự thi, giống như buôn bán, có kiếm lời có bồi; mà giáo dục tố chất, lại là thường tiền làm chủ. Giáo dục dự thi, thích hợp với giai tầng bình dân, bởi vì có lợi cho vào nghề; mà giáo dục tố chất, lại là có lợi cho hào môn thế gia, bởi vì không cần vào nghề, nhiều là thừa kế nghiệp cha. . . . Nghĩ hai người trong lúc đó khác biệt, Lưu Tú xa xôi thở dài. Con em hào môn thế tộc, đi được là giáo dục quý tộc, giáo dục tinh anh, giáo dục tố chất con đường, vì là chính là toàn diện tăng lên tố chất; mà hắn đi chính là con đường giáo dục dự thi, ứng phó khoa khảo, ghi tên bảng vàng, thu được nhà lầu, xe hơi, tiền, mỹ nữ con đường , còn tố chất không quan trọng. Con em hào môn thế tộc, Của cải phong phú, có thể duẫn văn duẫn vũ, đi tới văn võ song toàn con đường; nhưng hắn là hàn môn, của cải nông cạn, đọc sách ngay cả tiêu hao hết của cải , còn tập võ, không có tiền, cũng không thể. Con em hào môn thế tộc, của cải phong phú, có thể thưởng thức danh trà, nói nước trà tốt như thế này thế kia; thưởng thức cổ họa, thư pháp, nói sâu sắc thê này thế nọ, đặc sắc thế này thế kia; ban ngày thưởng thức âm nhạc của danh kỹ, buổi tối thưởng thức cơ thể của danh kỹ, nói phong nhã; cũng có thể chơi luyến đồng, nói phong * lưu yêu kiều. Mà Lưu Tú sẽ không thưởng thức trà, sẽ không hội họa, không hiểu âm nhạc, sẽ không dưới kỳ, không hiểu đồ cổ, lại càng không hiểu kim thạch, những đồ vật tao nhã này, đều là sẽ không Một là không tiền, hai là không có thời gian, ba là cùng khoa cử không quan hệ. Này chút hào môn thế gia con cháu, có thể có lượng lớn thời gian học tập hội họa, âm nhạc, chơi cờ, đồ cổ, kim thạch đẳng đồ vật tao nhã. Bởi vì bọn họ không có áp lực cuộc sống, có quá nhiều lộ có thể đi, có thể thừa kế nghiệp cha, chỉ cần là không tìm đường chết, hầu như sẽ không chết. Mà Lưu Tú là hàn môn, khoa cử là tăng lên trên duy nhất cầu thang. Ngày sau, có thể hắn trở nên phú quý lên, thành lập thế gia, cũng có thể học tập những đồ vật tao nhã này, chính là hiện tại sẽ không "Đạo bất đồng, bất tương vi mưu!" Lưu Tú thở dài nói. Rất nhanh, hướng về ngoại vi hội thơ phương hướng đi đến. . . . "Công tử, hắn bất quá là một tên nhà quê, làm sao đáng giá như ngươi vậy coi trọng?" Một bên tỳ nữ không hiểu nói. "Đúng nha, công tử hắn bất quá là một cái hàn môn tài tử mà thôi. Ta Hàn gia, chính là Thánh Nhân thế gia, cao cao tại thượng, ngay cả đế vương cũng là lễ ngộ. Một cái thư sinh nho nhỏ, hà tất khách khí như vậy!" Một cái khác tỳ nữ cũng là nói nói. Công tử là người kiêu ngạo, người bình thường căn bản không đặt ở trong mắt, lười nói nhiều một câu. Nhưng một mực đối với gã hàn môn thư sinh này, lại là lễ ngộ rất nhiều. "Ngạo vật thì lại cốt nhục vì là người dưng, kiệt thành thì lại Ngô Việt làm một thể!" Hàn Hổ nói rằng: "Thế gia chúng ta, có thể tồn tại đến cực điểm, dựa vào đến không phải quyền thế, không phải mạnh mẽ vũ lực, không phải giao thiệp rộng rãi, mà là đức hạnh, dũng cảm, thành kính, thủ tín, khiêm tốn. Đức hạnh ở, thế gia ở; đức hạnh vong, thế gia vong!" "Đức hạnh nặng, trùng với xã tắc; xã tắc nặng, không như đức hạnh trùng. Thánh Nhân sở dĩ vì là thánh, không phải là bởi vì sức mạnh mạnh mẽ, không phải trí tuệ cao siêu, không phải thủ đoạn vô địch, mà là đức hạnh. Đức hạnh ở, số mệnh ở. Đức hạnh thất, số mệnh thất. Đáng tiếc, thế nhân hiện nay, chính là tín ngưỡng gian trá thuật, chính là tín ngưỡng sức mạnh chi đạo , nhưng đáng tiếc, đáng thương, đáng buồn!" "Mà hắn không có bối cảnh thế gia, không có thân thế hiển hách, không có mạnh mẽ huyết thống, không tu vi vô địch, không có quyền thế hiển hách, chính là tài học cũng chính là bình thường mà thôi. Nhưng ở trên người hắn, ta thấy cổ lão Thánh Nhân chi đức!" Hàn Hổ nói, trong lòng hơi ưu thương. Hàn gia, là Thánh Nhân thế gia, truyền thừa lâu đời. Ngày xưa Thánh Nhân thế gia, mất đi Thánh Nhân đức hạnh, ngược lại là đánh Thánh Nhân cờ hiệu, tiến hành chuyện của đạo tặc. Thánh Nhân không chết, đạo tặc không ngừng, nói đã là như thế đi! ? ?
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
 
Trở lên đầu trang