Thần Thư Kỷ Nguyên

Chương 23 : Lễ chi dụng duy hôn nhân căng căng

Người đăng: Minh Tâm

Lưu Tú bị đả kích. Cái gọi là tiên phàm chi luyến, dĩ nhiên có nội tình như thế. "Ngươi người mang đại khí vận, người bình thường sẽ không đánh giết ngươi, nhưng có thể dùng tính kế, để ngươi ghi nợ nhân quả, kết xuống nghiệp lực, đánh cắp số mệnh của ngươi!" Thiên Xà vương sâu xa nói: "Tu luyện ba mạch, Tiên Đạo tu chính là trường sinh, Võ Đạo luyện chính là sức mạnh, đều là đánh cắp thiên địa tạo hóa, tổn không đủ mà phụng có thừa, đều là côn trùng có hại trong mắt thiên địa, thiên đạo trăm mưu nghìn kế nghĩ muốn đem họ tru diệt, vì vậy kiếp số không ngừng; chỉ có Văn Đạo nhất mạch, lại là tổn có thừa bổ không đủ, thuận thiên mà đi, bổ thiên đạo chi không đủ, là trong mắt thiên đạo công thần, chịu đến thiên đạo che chở, người mang đại khí vận!" "Cái gọi là tiên nữ yêu thư sinh, cái gọi là thần nữ ư Đại Nho hỉ kết liên lý, cái gọi là hồ yêu yêu thư sinh, trên bản chất là vì đánh cắp Văn Đạo tu sĩ, trên người số mệnh khổng lồ. Tú tài ngốc, nhớ kỹ ngày sau thu lại chút, không nên bị hồ yêu xà yêu loại hình mê hoặc, lại càng không muốn cùng những kia tiên nữ thần nữ kết xuống nhân duyên, các nàng đều là không có lòng tốt, đều là muốn đánh cắp số mệnh trên người ngươi!" "Phàm nhân nữ tử, theo đuổi chính là cao phú soái, bị nam tử trên người tài năng, phú quý, quyền thế hấp dẫn; mà tu sĩ nhất mạch nữ tử, Võ Đạo nhất mạch nữ tử, lại là theo đuổi những tài tử kia, bị trên người bọn họ số mệnh khổng lồ thu hút! Tú tài ngốc, nhớ kỹ ngươi là có tư chất Thánh Nhân, đối với những cô gái kia có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, những thiên chi kiêu nữ kia biết giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, nhào tới trong lòng ngực ngươi, thoả thích mê hoặc ngươi. Ngươi muốn đem giữ vững, duy trì bình tĩnh, không nên bị các nàng mê hoặc, một khi cùng bọn họ phát sinh tình yêu nam nữ, các nàng biết rút lấy số mệnh trên người ngươi, bù đắp không đủ của bản thân." "Ngoài ra, ngươi một khi sinh dục xuống dòng dõi, số mệnh của ngươi càng là biết chuyển đến con trai của ngươi, hoặc là trên người nữ nhi. Mà những tiên nữ này sẽ nói, sư mệnh làm khó, hoặc là tiên phàm không cùng đường, xoay người rời đi, bỏ nhà bỏ con, tiếp tục đi con đường tu tiên của bọn họ, quả thực là đem Văn Đạo tu sĩ, coi như kẻ ngốc tới chơi làm. Thời đại Trung cổ, rất nhiều Thánh Nhân đều là bị cái gọi là tiên nữ, thần nữ, thánh nữ lừa dối, trên người số mệnh khổng lồ, hoàn toàn là hóa thành người khác gả y, hóa thành một chút Tiên môn kéo dài quân lương!" Thiên Xà vương không ngừng nói. Nói, những kia tiên nữ, thần nữ, thánh nữ nói xấu, tựa hồ này chút cao cao tại thượng tồn tại, chính là từng cái từng cái kỹ nữ mà thôi. Tựa hồ kỹ nữ, cũng là so với các nàng thuần khiết rất nhiều. Không ngừng lảm nhảm, oán khí thiên triều. Lưu Tú nghe, một nửa coi là thật, một nửa không coi là thật. "Thiên Xà vương, chiếu nói như ngươi vậy, ta vì là duy trì số mệnh không tán đi, tốt nhất là chung thân không cưới, tốt nhất là chung thân không sinh con!" Lưu Tú hỏi, "Ta còn muốn muốn tam thê tứ thiếp, lấy bảy cái lão bà, còn muốn muốn hài tử mười mấy cái. Nhân sinh nếu là không có nữ nhân ngủ, cái kia chẳng phải là quá tẻ nhạt, sống sót còn có ý gì?" "Tú tài ngốc, không phải là không thể cưới, mà là muốn phối hợp thoả đáng!" Thiên Xà vương nói rằng: "Cưới vợ cưới hiền, cưới vợ bé nạp sắc. 《 Dịch 》 cơ 《 Kiền 》 《 Khôn 》, 《 Thi 》 bắt đầu 《 Quan Sư 》, 《 Thư 》 mỹ ly hàng, 《 Xuân Thu 》 ki không thân nghênh. Vợ chồng thời khắc, Nhân đạo chi đại luân vậy. Lễ chi dụng, duy hôn nhân căng căng. Phu nhạc điều mà bốn mùa cùng, âm dương chi biến, vạn vật chi thống vậy. Có thể không cẩn thận ư? Người có thể hoằng nói, tiếc rằng mệnh hà." "Chính là là đạo âm dương, phu thê chi đạo, nếu là kết hợp lại, số mệnh diễn biến, chính là là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, liên miên không dứt; nếu là phu thê không hợp, từng người mang ý xấu riêng, mỗi người có tính toán riêng, số mệnh sụp đổ, kiếp số không ngừng. Phu thê chi đạo, há có thể không thận trọng!" Thiên Xà vương, đưa ra chủ kiến cẩn thận hôn nhân. "Ta rõ ràng rồi!" Lưu Tú không khỏi nói: "Tặng quân nhất pháp quyết hồ nghi, bất dụng toản quy dữ chúc thi. Thí ngọc yếu thiêu tam nhật mãn, biện tài tu đãi thất niên kỳ. Chu Công khủng cụ lưu ngôn nhật, Vương Mãng khiêm cung vị soán thì. Hướng sử đương sơ thân tiện tử, nhất sinh chân ngụy phục thùy tri?" "Chính là đạo lý này!" Thiên Xà vương nói rằng, "Thời khắc bình thường, không muốn thôi thúc Thánh Nhân Văn Bảo, không muốn thôi thúc chính khí chi kiếm, miễn cho đưa tới hổ lang!" "Đồn đại, có một ít người tu đạo, có vọng khí thuật, Có thể tra xét số mệnh. Trên người ta có số mệnh khổng lồ, nếu là bị hổ lang tra xét, tất nhiên là kiếp số. Có thể có phương pháp ẩn dấu số mệnh?" Lưu Tú lại là hỏi. "Trên người ngươi có Thánh Nhân Văn Bảo hộ thể, đã che giấu tự thân số mệnh, người bình thường dò xét không ra. . . Chỉ cần ngươi không cố ý hiển lộ, người ngoài căn bản dò xét không ra!" Thiên Xà vương thản nhiên nói, "Số mệnh, không thể hiển lộ quá nhiều, không phải vậy ắt gặp hổ lang; số mệnh cũng không thể hiển lộ quá ít, không phải vậy khó có thể kinh sợ quỷ thần!" "Số mệnh chia làm sáu chủng loại, Phàm vận, Văn vận, Tiên vận, Võ vận, Quốc vận, Tộc vận. Phàm vận giả, chủ đông đảo chúng sinh; Văn vận giả, chủ Văn Đạo mạch lạc; Tiên vận, chủ tu tiên khí số; Võ vận, chủ Võ Đạo mạch lạc; Quốc vận, chủ quốc gia khí số; Tộc vận, chủ chủng tộc mệnh số. Lục vận, đều có thể chuyển hóa. Lấy Phàm vận làm căn cơ, diễn biến Văn vận, Võ vận, Tiên vận; lấy Võ vận, Văn vận, Tiên vận làm căn cơ, diễn biến Quốc vận; lấy Quốc vận làm căn cơ, diễn biến Tộc vận." "Trên người ngươi có Thánh Nhân Văn vận, huy hoàng tử khí, có mười trượng cao, phàm phu tục tử, mắt thường phàm thai, đương nhiên không nhìn ra huyền cơ ảo diệu, bất quá có đạo chi sĩ, nín thở ngưng thần, vận dụng tâm nhãn, có thể thấy rõ huyền diệu. Bây giờ, ngươi có thể bày ra cử nhân Văn vận, ngươi không quá lộ liễu, lại là có thể kinh sợ quỷ thần!" Số mệnh thu lại, Lưu Tú trên người thể hiện ra cử nhân Văn vận. Gia có một lão, như có một bảo. Thiên Xà vương, là tu luyện năm trăm năm đại yêu, từng trải thâm hậu, Tiên Đạo đại phái, Võ Đạo cường giả, Văn Đạo cao thủ, Viễn cổ bí ẩn, triều đình biến hóa, hải ngoại bí ẩn, Man Hoang di tích cổ chờ chút, đều có trải qua, quả thực là sống sót bách khoa toàn thư. Thiên Xà vương không ngừng giảng giải, Lưu Tú không ngừng lắng nghe, rộng lớn bức tranh, phô trương ra, lượng lớn chính là êm tai nói. Lưu Tú không ngừng rút lấy, thu hút tri thức chất dinh dưỡng, chỉ cảm thấy thế giới rộng lớn, thiên địa chi huyền bí. Mà Thiên Xà vương, ở lại bên cạnh hắn, cũng là có mục đích. Tên Đại Tu Sĩ kia, tu vi mạnh mẽ, càng là tinh thông bói toán thuật tính toán, có thể dễ dàng thôi diễn nói Thiên Xà vương vị trí, hàng yêu trừ ma; mà Thiên Xà vương ở lại Lưu Tú bên người, có thể mượn Thánh Nhân Văn Bảo, ẩn giấu tự thân khí tức, thiên cơ khó có thể thôi diễn đến; cũng có thể ở lại Lưu Tú bên người, rút lấy một ít số mệnh, khôi phục tu vi. Chính là đây rốt cuộc có mấy phần chân thực, mấy phần lời nói dối, đáng giá suy nghĩ. Lưu Tú đối với Thiên Xà vương, vẫn là bán tín bán nghi, duy trì thái độ cẩn thận, lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Nếu là đem một vị tu luyện năm trăm năm Yêu vương, coi như ngoan bảo bảo, coi như người tốt, đó là muốn chết liêu, có thể có thể chết rồi cũng không biết chết như thế nào; Mà Thiên Xà vương đối với Lưu Tú, cũng là ôm cẩn thận thái độ, cứ việc hai người có đồng hoạn nạn, chống lại kẻ địch tình nghĩa, càng là có chỉ điểm chi ân, chính là như trước duy trì năm phần tin tưởng, năm phần hoài nghi. . . . Trên lưng bao sách, Lưu Tú bước lên đi tới hội thơ con đường. Hiện tại, hắn càng ngày càng giống Ninh Thải Thần, càng ngày càng giống Hứa Tiên, càng ngày càng có nhuyễn cơm vương mùi vị, chỉ tiếc gặp phải hắn Nhiếp Tiểu Thiến, chỉ có thể quay đầu rời đi; gặp phải hắn bạch xà, chỉ có thể làm bộ người dưng người. "Thiên Xà vương, giấc mộng của ngươi là cái gì?" Lưu Tú hỏi. "Giấc mộng của ta là hóa thành Thiên long!" Thiên Long vương nói rằng. "Lý tưởng của ngươi, là không ngừng đánh quái thăng cấp, vô vị đến cực điểm!" Lưu Tú nói rằng: "Ta không cầu quyền khuynh thiên hạ, không cầu trường sinh vô địch, không cầu trở thành Thánh Nhân Tiên Nhân Thần Linh, chỉ cầu ngủ nhiều mấy cái em gái, lại sinh một đám em bé!" "Đồ háo sắc!" Thiên Xà vương nói rằng. "Nam nhân không háo sắc, còn gọi nam nhân sao? Không có dục vọng, không sống vạn năm!" Lưu Tú hờ hững nói rằng, "Nhân sinh cô quạnh như tuyết, nếu là không có mấy cái em gái làm bạn, nhân sinh cũng quá tẻ nhạt rồi! Làm nam nhân, nếu là không ngủ nhiều mấy người nữ nhân, không công làm một hồi nam nhân!" Thiên Xà vương mắng: "Không tiền đồ!" Sau một ngày, Phượng Hoàng sơn tận ở trước mắt, Lưu Tú phun ra khí thô, nói rằng: "Phượng Hoàng sơn, rốt cục đến rồi!"
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
 
Trở lên đầu trang