Trang chủ Kỳ Huyễn Thần Ma Thuật Sư

Thần Ma Thuật Sư - 神魔术师

Hạ Thiên Cật Tây Qua Ba Đã hoàn thành Kỳ Huyễn

"Độc hỏa ma huyết mạch thuần hóa. . . 100%, tiến hóa làm Viêm...

56 Yêu thích| 91235Lượt xem| 638 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.5

5

22đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

"Độc hỏa ma huyết mạch thuần hóa. . . 100%, tiến hóa làm Viêm Ma."

"Viêm Ma huyết mạch thuần hóa. . . 100%, tiến hóa làm Hỏa Ngục lãnh chúa."

"Hỏa Ngục lãnh chúa huyết mạch thuần hóa. . . 100%, tiến hóa làm dung nham bạo quân."

"Dung nham bạo quân huyết mạch thuần hóa. . . 100%, tiến hóa làm hủy diệt chi chủ."

". . ."

Seeger không ngừng thuần hóa huyết mạch, từ một giới hèn mọn phàm nhân, từng bước một siêu việt Thần Ma, bước về phía chung cực.

Qua lại Chư Thiên Vạn Giới, chúa tể vô tận văn minh.

Hoan nghênh đi vào một cái khác biệt dĩ vãng hoàn toàn mới kỳ huyễn thế giới, nơi này sóng mây quỷ quyệt, từng bước sát cơ.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

0 spacemasterBá Tánh Bình Dân

như cức đang viết cái dừng uổng công 1 tuần đọc

Oct 20, 2018 01:20 pm

0 ZachipanBá Tánh Bình Dân

Một trong rất ít truyện không quá yy, phân tích tốt, có tiến thủ.

Nov 25, 2017 09:44 pm

Thêm đánh giá

Top công thần

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn