Trang chủ Lịch Sử Thân Hán Giá Không Binh Vương

Thân Hán Giá Không Binh Vương - 申汉架空兵王

Kỵ Sĩ Lâm Triết Đang ra Lịch Sử

Tam quốc Thục Hán Quý Mùi sáu năm, Chung Hội, Đặng Chi suất...

0 Yêu thích| 1497Lượt xem| 4 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Tam quốc Thục Hán Quý Mùi sáu năm, Chung Hội, Đặng Chi suất lĩnh 10 vạn đại quân, trực tiếp ngăn chặn Dương Bình cửa ải dưới thành, Thục Hán khí số đã hết. . .

Đang lúc này, Khương Duy kế thừa Gia Cát Khổng Minh di chí, cửu phạt Trung Nguyên, hưng phục Hán thất, liên tiếp thất bại, khi bại khi thắng, cuối cùng chí khí chưa thù, chỉ có thể giao phó đời sau, Khương Huyền.

Khương Huyền đối mặt Chung Hội, một ngàn đối 3 vạn, không kém chút nào, cuối cùng binh bại, bất đắc dĩ mở ra phụ thân túi gấm, chỉ có thể lạc thảo Bắc Đẩu thần ―― càn cấn bình.

Khương Huyền kế thừa phụ mệnh, tại trong hốc núi tích trữ sức mạnh, có lúc thậm chí hai, ba chương liền mở đại chiến dịch, xung kích không tưởng Bắc Đẩu thần địa lý cao nhất vương quyền, hưng phục Hán thất, khôi phục Trung Nguyên.

P/s: Truyện chán, đừng đọc.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn