Trang chủ Đồng Nhân Thần Cấp Trainer

Thần Cấp Trainer - 神级训练家

Trần Sự Nan Niệm Đang ra Đồng Nhân

Mang theo đỉnh cấp Breeder, Coordinator, Trainer tri thức, mang theo...

20 Yêu thích| 10850Lượt xem| 38 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.7

5

7đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Mang theo đỉnh cấp Breeder, Coordinator, Trainer tri thức, mang theo Viridian chi lực, Gravity đi vào Pokemon thế giới.

Siêu thần từ nhỏ bắt đầu, cho đến đạp vào đỉnh phong.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

0 KarladbolgChuyển Ngữ Thần Thủ

Nhân vật chính quyết đoán, tình cảm với PKM rất tốt.

May 31, 2019 08:53 pm

Thêm đánh giá

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn